Archive for the ‘mathrubhumi’ Category

MBI/2010/MASHI2-0005

MBI/2010/MASHI2-0005Topic :പലവകBy :vivekrvPlay Now: http://mathrubhumi.mashithantu.com/index.php?id=MBI/2010/MASHI2-0005Toppers: http://mathrubhumi.mashithantu.com/assets/game/top_scorer.php?cw_id=MBI/2010/MASHI2-0005five-star-rating

Tags:

MBI/2010/MASHI2-0004

MBI/2010/MASHI2-0004Topic :GeneralBy :piku1Play Now: http://mathrubhumi.mashithantu.com/index.php?id=MBI/2010/MASHI2-0004Toppers: http://mathrubhumi.mashithantu.com/assets/game/top_scorer.php?cw_id=MBI/2010/MASHI2-0004five-star-rating

Tags:

MBI/2010/MASHI2-0003

MBI/2010/MASHI2-0003Topic :പലവകBy :jaymroPlay Now: http://mathrubhumi.mashithantu.com/index.php?id=MBI/2010/MASHI2-0003Toppers: http://mathrubhumi.mashithantu.com/assets/game/top_scorer.php?cw_id=MBI/2010/MASHI2-0003five-star-rating hint: 5A മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരം വേണം എന്ന് നിര്‍ബന്ധമില്ല.

Tags:

MBI/2010/MASHI2-0002

MBI/2010/MASHI2-0002Topic :GeneralBy :menonjalajaPlay Now: http://mathrubhumi.mashithantu.com/index.php?id=MBI/2010/MASHI2-0002Toppers: http://mathrubhumi.mashithantu.com/assets/game/top_scorer.php?cw_id=MBI/2010/MASHI2-0002five-star-rating

Tags:

MBI/2010/MASHI2-0001

MBI/2010/MASHI2-0001Topic :uncategorizedBy :knpradeep771Play Now: http://mathrubhumi.mashithantu.com/index.php?id=MBI/2010/MASHI2-0001Toppers: http://mathrubhumi.mashithantu.com/assets/game/top_scorer.php?cw_id=MBI/2010/MASHI2-0001five-star-rating

Tags:

മാതൃഭൂമി – മഷിത്തണ്ട് പദപ്രശ്ന മത്സരം

1. ആഴ്ചയില്‍ അഞ്ചോ ആറോ വീതം 25(twenty five) പദപ്രശ്നങ്ങള്‍ മത്സരത്തിനുണ്ടാകും. റെജിസ്ട്രേഷന്‍ ഫീസ് ഇല്ല. മത്സര വിലാസം : http://mathrubhumi.mashithantu.com/ 2. ഒരു പദപ്രശ്നം മുഴുവല്‍ ശരിയായി പൂരിപ്പിച്ചാല്‍ ഒരാള്‍ക്ക് 100 പോയ്ന്റ് കിട്ടും. a)ആദ്യം 100 ലഭിക്കുന്ന ആള്‍ക്ക് ബോണസ് ആയി 7 പോയിന്റ് ലഭിക്കും. (ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ പദപ്രശ്നത്തിന്റെ ഒന്നാം റാങ്കുക്കാരന്‍‌ ) +2 മുതല്‍ 11 ആം റാങ്കുക്കാര്‍ക്ക് ബോണസ് ആയി 5 പോയിന്റ്. +12 മുതല്‍ 21 ആം റാങ്കുക്കാര്‍ക്ക് [...]

Tags: ,