കുരുക്ഷേത്ര – 3

1. ആഴ്ചയില്‍ രണ്ടോ മൂന്നോ വീതം 60(sixty) പദപ്രശ്നങ്ങള്‍ മത്സരത്തിനുണ്ടാകും.റെജിസ്ട്രേഷന്‍ ഫീസ് ഇല്ല.

ഈവന്റ്റ്‌ (പ.പ്ര. എണ്ണം) താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രൗഞ്ചവ്യൂഹം (12)
കൂര്‍മവ്യൂഹം (12)
സൂചീവ്യൂഹം (12)
ചന്ദ്രകലാവ്യൂഹം(12)
ചയനവ്യൂഹം (12)

 

2. ഒരു പദപ്രശ്നം മുഴുവല്‍ ശരിയായി പൂരിപ്പിച്ചാല്‍ ഒരാള്‍ക്ക് 100 പോയ്ന്റ് കിട്ടും.
a)Rank Bonus
ആദ്യം 100 ലഭിക്കുന്ന ആള്‍ക്ക് ബോണസ് ആയി 10 പോയിന്റ് ലഭിക്കും.
(ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ പദപ്രശ്നത്തിന്റെ ഒന്നാം റാങ്കുക്കാരന്‍‌ ).
2 മുതല്‍ 11 വരെ റാങ്കുക്കാര്‍ക്ക് ബോണസ് ആയി 8 പോയിന്റ്.
12 മുതല്‍ 21 വരെ റാങ്കുക്കാര്‍ക്ക് ബോണസ് ആയി 7 പോയിന്റ്.
22 മുതല്‍ 51 വരെ റാങ്കുക്കാര്‍ ബോണസ് ആയി 4 പോയിന്റ്.
52 മുതല്‍ 101 വരെ റാങ്കുക്കാര്‍ ബോണസ് ആയി 2 പോയിന്റ്.

b) Special Bonus
5 പദപ്രശ്നങ്ങളിലെങ്കിലും 1 ആം റാങ്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കില്‍ 25 പോയിന്റ് അധികം ലഭിക്കും .
20 പദപ്രശ്നങ്ങളിലെങ്കിലും 21 റാങ്കിലുള്ളില്‍ വരികയാണെങ്കില്‍ 25 പോയിന്റ് അധികം ലഭിക്കും .
30 പദപ്രശ്നങ്ങളിലെങ്കിലും 101 റാങ്കിലുള്ളില്‍ വരികയാണെങ്കില്‍ 25 പോയിന്റ് അധികം ലഭിക്കും .
40 പദപ്രശ്നങ്ങളിലെങ്കിലും 100 പോയിന്റ് നേടുകയാണെങ്കില്‍ 25 പോയിന്റ് അധികം ലഭിക്കും .
c) Time Bonus
ആദ്യ 30 മിനുറ്റില്‍ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക്‌ 5 പോയിന്റ്.
ആദ്യ 60 മിനുറ്റില്‍ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക്‌ 4 പോയിന്റ്.
ആദ്യ 3 മണിക്കൂര്‍ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക്‌ 3 പോയിന്റ്.
ആദ്യ 6 മണിക്കൂര്‍ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക്‌ 2 പോയിന്റ്.
ആദ്യ 12 മണിക്കൂര്‍ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക്‌ 1 പോയിന്റ്.

d) Mega Bonus
25 പദപ്രശ്നങ്ങളിലെങ്കിലും 1 ആം റാങ്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കില്‍ 500 (five hundred) പോയിന്റ് അധികം നല്‍കും.
50 പദപ്രശ്നങ്ങളിലെങ്കിലും 11 റാങ്കിലുള്ളില്‍ വരികയാണെങ്കില്‍ 500 (five hundred) പോയിന്റ് അധികം നല്‍കും.
55 പദപ്രശ്നങ്ങളിലെങ്കിലും 21 റാങ്കിലുള്ളില്‍ വരികയാണെങ്കില്‍ 500 (five hundred) പോയിന്റ് അധികം നല്‍കും.
60 പദപ്രശ്നങ്ങളിലെങ്കിലും 51 റാങ്കിലുള്ളില്‍ വരികയാണെങ്കില്‍ 100 (five hundred) പോയിന്റ് അധികം നല്‍കും.

3. പദപ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു ബോണസായി 115 ലഭിക്കും .
a)നിര്‍മ്മിക്കാനുതകുന്ന നിയമാവലിയുണ്ട്. അതിനനുസൃതമായി പദപ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണം. (നിയമാവലി ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്). മൂന്നാമത്തേയും ആറാമത്തേയും നിയമം ശ്രദ്ധിക്കുക
b) തെറ്റായ സൂചനകള്‍ വരുത്താതെ നോക്കണം. തെറ്റുകളുടെ ആധിക്യം പദപ്രശ്നം റദ്ദാക്കുന്നതില്‍ കലാശിക്കും.
c) ഒരാള്‍ക്ക് പരമാവധി 5 പദപ്രശ്നങ്ങള്‍ വരെ ഉണ്ടാക്കാം.
d) 11×11 , 13×13 വലിപ്പമുള്ള പദപ്രശ്നമാണ് നിര്‍മ്മിക്കേണ്ടത്.
e) പ്രത്യേക നിയമങ്ങള്‍ (15bp അധികം  ലഭിക്കും )

Good Link Strength: 40% കൂടുതല്‍
Dark Cell Percentage: 10-15% ഇടയില്‍
All answers are strongly connected
List of answer without a boundary:  (2 exceptions)
Symmetry Success

(ഇതില്‍ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും പ്രത്യേകതകള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ , പ.പ്ര. വളരെ നല്ലത് എന്ന് മോഡരേട്ടര്‍ക്കും അഡ്മിനും ബോധ്യമുണ്ടെങ്കില്‍ 5bp കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. )

4. അങ്ങിനെ എല്ലാ മത്സരത്തില്‍ നിന്നും ലഭിച്ച ആകെ പോയിന്റ് നോക്കി വിജയിയെ തീരുമാനിക്കും.

5. സമനില കൈവരിച്ചാല്‍ ലഭിച്ച റാങ്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ലഭിച്ചയാള്‍ വിജയിയാകും. അതായത് സമനില കൈവരികയാണെങ്കില്‍ കൂടുതല്‍ തവണ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ വ്യക്തി ഒന്നാമതാകും. അതിലും സമനിലയാണെങ്കില്‍ അതിന്റെ അടുത്ത ഗ്രേഡ് റാങ്കുകള്‍ പരിഗണിക്കും. (ഒളിമ്പിക്സ്‌ മെഡല്‍ പട്ടിക രീതിയില്‍ )

6. ഒരു യൂസറുടെ റെഫറല്‍ ആയി ഒരാള്‍ റെജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്താല്‍ ആ യൂസര്‍ക്ക് ബോണസ് ആയി 1 പോയിന്റ് ലഭിക്കുമെങ്കിലും സമനിലവരുന്ന ഘട്ടത്തിലേ അതു ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ.

7.  മൂന്നു മണിക്കൂര്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ , 95 % മാര്‍ക്കുണ്ടെങ്കില്‍ , രണ്ടു ലൈഫ്‌ ലൈനുകള്‍ ലഭിക്കും. (NEW)

ഇവിടെ നോക്കുക http://mashithantu.com/crossword/page.php?id=12

കൂടാതെ മത്സരം തുടങ്ങി ആറു മണിക്കൂര്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ അധിക ക്ലൂ ചോദിക്കാം/ കൊടുക്കാം. അതിനു മുമ്പ് അധിക ക്ലൂ ചോദിക്കരുത്/കൊടുക്കരുത്.

8. Prizes

Player can earn Book Points from each crosswords/events

detailed it here…

http://mashithantu.com/crossword/page.php?id=13

9. Schedule
a) ഫെബ്രുവരി 11നു തുടങ്ങും.
b) പദപ്രശ്നത്തിന്റെ ലഭ്യത അനുസരിച്ച് Scheduled Items ല്‍ ഒരു ദിവസം മുമ്പ് പദപ്രശ്നം കാണാവുന്നതാണ്.
c) ഇന്ത്യന്‍ സമയം രാവിലെ 8നും രാത്രി 8നും ഇടയിലായിരിക്കും മത്സരം തുടങ്ങുക. (8AM, 12 NOON, 4PM, 8PM എന്നീ സമയങ്ങളില്‍ മാത്രമേ പദപ്രശ്നം ആരംഭിക്കുകയുള്ളൂ)
d) ഏകദേശം രണ്ടു മാസമായിരിക്കും ഒരോ ഈവന്റുകളുടെ കാലാവധി.
d) Oct 30 ന് മത്സരം തീരുന്നതായിരിക്കും

10. മുകളില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളില്‍ മാറ്റം വരുത്താന്‍ മഷിത്തണ്ട് അധികൃതര്‍ക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും.

 • admin

  നിയമങ്ങളും മറ്റും നിങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ടെസിക്കുമല്ലോ.
  വേഗം ഒരു തീരുമാനത്തില്‍ എത്തിക്കാം.

 • Jenish

  50 എന്നാല്‍ “സെവന്റി” എന്നാണോ ഇംഗ്ലീഷില്‍?

 • കഥാകാരന്‍

  ആരും ഒന്നും പറയാത്ത സ്ഥിതിയ്ക്ക് താഴെ പറയുന്ന വ്യൂഹങ്ങള്‍ ചമയ്ക്കാം

  ക്രൗഞ്ചവ്യൂഹം (8)
  കൂര്‍മവ്യൂഹം (9)
  സൂചീവ്യൂഹം (10)
  ചന്ദ്രകലാവ്യൂഹം(11)
  പദ്മവ്യൂഹം (12)

  ആകെ അമ്പതെണ്ണം

 • ജലജ

  >>>>11×11 വലിപ്പമുള്ള പദപ്രശ്നമാണ് നിര്‍മ്മിക്കേണ്ടത്.<<<>>>>Prizes
  Player can earn Book Points from each crosswords/events

  detailed it here…<<<<<

  Where?

 • ജലജ

  >>11×11 വലിപ്പമുള്ള പദപ്രശ്നമാണ് നിര്‍മ്മിക്കേണ്ടത്.<<<

  പദപ്രശ്നനിർമ്മാണനിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെയും

  1. കറുത്ത കളങ്ങള്‍ 15% ല്‍ അധികം ഉണ്ടാകരുത്. ഒരു വശത്തെ കളങ്ങളുടെ എണ്ണം 9 നും 13നും ഇടയില്‍ ആയിരിക്കണം.

  ഏതാണ് മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കേണ്ടത്? :)

  13×13 വലുപ്പത്തിൽ നിർമ്മിച്ചുകഴിഞ്ഞവ എന്തുചെയ്യും?

  പ്രതിസമതയും അനുബന്ധകോലാഹലങ്ങളുമൊക്കെ എന്തായി? പ്രതിസമതയ്ക്കുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടത് (ശരിക്കും ഒരു കഷ്ടപ്പാട് തന്നെയായിരുന്നു) വെറുതെയായോ? പ്രതിസമതയുണ്ടെങ്കിൽ കറുപ്പുകളങ്ങൾ ഇത്തിരി കൂടുതലാവാമെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. അതനുസരിച്ചത് വിഡ്ഢിത്തമായോ?

 • Jenish

  ##നെടുകെയോ കുറുകെയോ അടുപ്പിച്ച് മൂന്ന് കറുത്ത കളങ്ങള്‍ വരരുത്. ##

  Admin had quoted before that for symmetry we can neglect this rule. Is it still valid?

 • അപരിചിതന്‍

  >>>ജൂണ്‍ 10 നു മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ പദപ്രശ്നങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം>>>

  >>> Schedule
  a) ഫെബ്രുവരി 10നു തുടങ്ങും>>>>
  ???????????????????????

 • Vivek

  I think it is a copy-paste error from KRKT-3.

 • Vivek

  Thanks Kadhakaran – for initiating the discussion
  Let’s think a different name for “പദ്മവ്യൂഹം”. It is the same as “ചക്രവ്യൂഹം”. We used that in KRKT-2

  I suggest ചയനവ്യൂഹം

 • Vivek

  Secondly, regarding the creator bonus.

  There will not be any extra points for crosswords with symmetry, dead cell etc.

  However the book points shall be given additionally according to the quality of the crossword (link %, symmetry, dead cell etc.). This has to be done manually. (The creator book point will be assigned by default).

  Admin has to come up with this option

 • ജോജ്ജു

  my mistake. corrected the copy errors. thank you

 • Jenish

  ##നെടുകെയോ കുറുകെയോ അടുപ്പിച്ച് മൂന്ന് കറുത്ത കളങ്ങള്‍ വരരുത്. ##

  ?????

 • Vivek

  You can use them if symmetry and dead cell rules are met

 • Jenish

  :)

 • അപരിചിതന്‍

  Pls specify the last date for submitting the cw.
  How is it possible to create/submit a cw before finalaising the rules?

 • vinodpl

  >>>60 പദപ്രശ്നങ്ങളിലെങ്കിലും 51 റാങ്കിലുള്ളില്‍ വരികയാണെങ്കില്‍ 100 (one hundred) പോയിന്റ് അധികം നല്‍കും.
  >>>>

  Only 50 crosswords???

 • http://na മുജീബുര്‍റഹ്മാന്‍

  Admin
  കുരുക്ഷേത്ര 3 യില്‍ പദപ്രശ്നം മാത്രമാണോ സ്വീകരിക്കൂ?
  Dark cell 15% ത്തില്‍ കൂടുതലായാല്‍ സ്വീകരിക്കില്ലെ? സിമ്മെട്രി ശരിയാക്കുമ്പോള്‍ ചിലപ്പോള്‍ 15 ശതമാനത്തില്‍ കൂടുതലാകില്ലെഅതിനുകുഴപ്പമുണ്ടോ?
  ഞാനൊരെണ്ണം ഇന്നു നിര്‍മ്മിച്ചു അതില്‍ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു.
  Suggestion: Fully Connected… Good Work
  Link Strength 45%
  Dark Cell Percentage: 21%
  All answers are strongly connected
  All answers are with a boundary
  Symmetry Success
  ഇത് സ്വീകരിക്കുമോ അതോ തിരുത്തണോ?
  Publish ചെയ്തിട്ടില്ല.

 • http://na മുജീബുര്‍റഹ്മാന്‍

  കുരുക്ഷേത്ര 3 യില്‍ 11×11 പദപ്രശ്നം മാത്രമാണോ സ്വീകരിക്കൂ?
  എന്നു തിരുത്തി വായിക്കുക.

 • Jenish

  പ്രതിസമതയും കറുത്ത കളങ്ങള്‍ 15% -ല്‍ കൂടരുത് എന്ന നിയമവും എല്ലാ ഉത്തരങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷവും ഒരു കറുത്ത കളം വേണം എന്ന നിയമവും എല്ലാംകൂടി ഒത്ത് പോകുന്നത് കഷ്ടമാണ്.. 15% എന്നത് 25% എങ്കിലും ആക്കിയാല്‍ നന്ന്…

 • ജലജ

  ജെനിഷ് പറഞ്ഞതു വളരെ ശരിയാണ്.

  15% ൽ കൂടുതൽ കളങ്ങൾ എന്റെ പ്രതിസമതപ്രശ്നങ്ങളിലുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചർച്ചയിൽ അങ്ങനെ ആകാമെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു.

 • ജലജ

  ഞാൻ നിർമ്മിച്ചവയെല്ലാം തന്നെ 13×13 ആണ്. നാലുവശത്തുനിന്നും ഇത്തിരി മുറിച്ചു കളഞ്ഞാലോ? :)

  • admin

   no no. 13×13 മുമ്പ്‌ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. നിയമം മാറ്റുകയെ വേണ്ടൂ. ജോജു പെട്ടന്ന് പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്ത ലിങ്കാണ് ഇത്. വെരിഫൈ ചെയ്തു മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്താവുന്നതാണ്.

 • admin

  മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിയമങ്ങള്‍ എല്ലാം ശരിയായോ?

 • സുബൈര്‍

  എന്റെ ചോദ്യത്തിന്‌ മറുപടി കിട്ടിയില്ല.

  പ്രതിസമത വരുമ്പോൾ എല്ലാ ഉത്തരങ്ങൾക്കും ശേഷം കറുപ്പുകളം വേണമെന്ന നിബന്ധനയിൽ രണ്ടുത്തരങ്ങൾക്ക് ഇളവ് നല്കാമെന്ന് മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിപ്പോ നിലവിലുണ്ടോ?
  ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും.

  • admin

   നിങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കൂ. എന്നിട്ട് ഇതില്‍ കൂട്ടി ചേര്‍ക്കാം. അതുവേണ്ടിയാണ് ഈ പേജു തുറന്നത് തന്നെ.
   വിവേക്‌, താങ്കള്‍ക്ക് തീരുമാനിക്കാം. കോഡില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്താത്ത എന്ത് നിയമങ്ങളും നിങ്ങള്‍ യോജിപ്പില്‍ എത്തിയാല്‍ നമുക്ക് നടത്താവുന്നത്തെ ഉള്ളൂ.

 • admin

  3e കൂട്ടി ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്.

 • സുബൈര്‍

  Admin,
  Last date, please ?

  • admin

   25 പ.പ്ര. ഇപ്പോള്‍ ഉണ്ട്. ധൈര്യമായി രണ്ടു മാസം സമയം എടുക്കാം. നല്ല പ.പ്ര. വരട്ടെ.

 • http://na മുജീബുര്‍റഹ്മാന്‍

  Admin
  കറുത്തകളങ്ങള്‍ 15% ല്‍ നിന്നും മാറ്റമില്ലെ?നിയമാവലിയില്‍ അങ്ങനെതന്നെ കാണുന്നു.

  കേരളത്തില്‍ രാവിലെ 8 മണിക്കും രാത്രി 8 മണിക്കും പവര്‍കട്ടിന്റെ സമയമായതു കൊണ്ട് സമയത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്താന്‍ സാധിക്കുമോ?

 • admin

  അതൊക്കെ മോഡരേറ്ററിന്റെ വകതിരിവിനു വിട്ടു കൊടുക്കാം.
  നല്ല പ.പ്ര. ആണെങ്കില്‍ ഇളവുകള്‍ അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കട്ടെ .

 • Jenish

  കാറ്റും കോളുമില്ലാതെ സുനാമിക്ക് മുന്‍പുള്ള കടല്‍ പോലെ ശാന്തമായി മഷിത്തണ്ട് കിടക്കുന്നു… ഒരു ഫണ്‍ കൂടി ആവാമായിരുന്നില്ലേ!!! :)

 • ജലജ

  പ്രതിസമത ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും കറുപ്പുകളങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയത് ഇത്ര % വേണമെന്നുകൂടി ഒരു നിബന്ധന ആയാലോ?

  സ്കോർ തടഞ്ഞു വയ്ക്കാനുദ്ദേശമില്ലേ? ഒരു ഇവന്റിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കാമായിരുന്നു. ഒരു പരീക്ഷണം. അതിന്റെ ഫലമനുസരിച്ച് ഭാവി തീരുമാനിക്കാം.

  പ്രതിസമത, കറുപ്പുകളം എന്നിങ്ങനെ ആംഗലേയമാതൃക സ്വീകരിക്കേണ്ടയാവശ്യമുണ്ടോ എന്നും ചിന്തിക്കുക. മലയാളത്തിന് മലയാളത്തിന്റേതായ നിയമങ്ങൾ അല്ലേ നല്ലത്? വേണ്ടത്? അത്തരം ചില നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ എന്നു നോക്കുക

  ആംഗലേയത്തിലെ 26 അക്ഷരങ്ങൾ തിരിച്ചും മറിച്ചുമിടുന്നതുപോലെയല്ലല്ലോ മലയാളത്തിൽ.എത്ര ഇരട്ടി അക്ഷരങ്ങൾ!!!!അപ്പോൾ ഒരേ നിയമം അനുസരിക്കാൻ വിഷമമല്ലേ?

  മലയാളത്തിൽ പിന്നോട്ടും നടക്കാവുന്നതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. പ്രതിസമതയിൽ അതിനും നിയന്ത്രണം. :) . ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ രണ്ടുപ്രാവശ്യം കൂട്ടിമുട്ടാമെന്നായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? :)

 • ജലജ

  നാളെ പദപ്രശ്നം ഇല്ലേ? അബ്ദുൾ ബഷീറിന്റെ തമാശ കേൾക്കാമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

  പദപ്രശ്നം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ശൂന്യത അനുഭവപ്പെടും. :(

 • ജലജ

  അതൊക്കെ മോഡരേറ്ററിന്റെ വകതിരിവിനു വിട്ടു കൊടുക്കാം.

  വിവേകിന്റെയോ കഥാകാരന്റെയോ ആ തിരിവ്? :) അവർ രണ്ടുതരത്തിൽ തിരിഞ്ഞാലോ?

  മുജീബ്, ഇപ്പോൾ പവർകട്ട് കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരേ സമയത്താണോ?

 • Jenish

  അഴകുള്ള ചക്കയില്‍ ചുള ഇല്ലെന്നാണ് ചൊല്ല്… എങ്കിലും പ്രതിസമത ഉള്ള പദപ്രശ്നങ്ങള്‍ കണ്ടാല്‍ തന്നെ കളിക്കാന്‍ തോന്നും… :)

  രാവിലെയും പവര്‍കട്ടുണ്ടോ മുജീബ്? “രാവിലെ എത്തി അവന്‍ പദപ്രശ്നം കളിയും തുടങ്ങി” എന്ന പതിവ് പല്ലവിയാണ് എന്റെ പ്രശ്നം.. :)

  സ്കോര്‍ തടയുന്നതിനോട് എനിക്കും യോജിപ്പാണ്.. വഴിതടയലിന്റെ സമയം അറിയിക്കണേ ചേച്ചീ.. ;)

 • അപരിചിതന്‍

  >>>എങ്കിലും പ്രതിസമത ഉള്ള പദപ്രശ്നങ്ങള്‍ കണ്ടാല്‍ തന്നെ കളിക്കാന്‍ തോന്നും…>>>
  തികച്ചും ആപേക്ഷികം.
  നിയമങ്ങളില്‍ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് മോഡറേറ്ററുടെ വിവേചനാധികാരമാക്കുന്നതിനോട് യോജിപ്പില്ല.

  വഴി തടയല്‍ ആവാം. കുറച്ചുനേരം കഴിഞ്ഞ് വഴി മാറിത്തരണമെന്നൊരൊപേക്ഷ മാത്രം :)

 • ജലജ

  >>>25 പ.പ്ര. ഇപ്പോള്‍ ഉണ്ട്. ധൈര്യമായി രണ്ടു മാസം സമയം എടുക്കാം.<<<

  എന്റെ തന്നെ പത്തിലധികം പദപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു. എനിക്കുതന്നെ ആദ്യം ഒരു selection നടത്താൻ കഴിയുമോ? ഇപ്പോൾ തന്നെ അപ്രൂവറുടെ കയ്യിലെത്തിയവ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ. ബാക്കിയുള്ളവയിൽ നിന്നും select ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റുമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വേണ്ടതെന്ന് ഈ പേജിൽ എഴുതിയാൽ മതിയോ?

 • ജലജ

  >>>എങ്കിലും പ്രതിസമത ഉള്ള പദപ്രശ്നങ്ങള്‍ കണ്ടാല്‍ തന്നെ കളിക്കാന്‍ തോന്നും…>>>

  തികച്ചും ആപേക്ഷികം.

  ദിവസവും കളിക്കുന്ന ദിനപത്രത്തിലെ ഇംഗ്ലീഷ് പദപ്രശ്നത്തിൽ പ്രതിസമത ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് തന്നെ എത്രയോ കാലം കഴിഞ്ഞാണ്.

  ജെനിഷ്,

  ഡിസംബറിൽ ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയ സമയത്തുതന്നെ രണ്ടു നേരവും പവർകട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു.

 • അപരിചിതന്‍

  ഒരാളുടെ ഒരു പ.പ്ര മാത്രമല്ലേ ഒരു ഇവന്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തൂ?
  നിയമങ്ങളൊക്കെ തീര്‍ച്ചയാക്കിയിട്ട് ഒരു നിശ്ചിത സമയം എല്ലാവര്‍ക്കും അനുവദിക്കുന്നതല്ലേ ഉചിതം?

 • ജലജ

  പവർകട്ടിന്റെ സമയമാണോ സുബൈർ? :)

 • അപരിചിതന്‍

  >>കേരളത്തില്‍ രാവിലെ 8 മണിക്കും രാത്രി 8 മണിക്കും പവര്‍കട്ടിന്റെ സമയമായതു കൊണ്ട് സമയത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്താന്‍ സാധിക്കുമോ?>>

  പവര്‍കട്ടിന്റെ സമയം ഓരോ പ്രദേശത്തും ഓരോ ആഴ്ചയിലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ഇതെങ്ങനെ പ്രായോഗികമാവും?

 • Jenish

  എന്റെ 5 പദപ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് പച്ച ലൈറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്… ചരിത്രത്തില്‍ നോക്ക് ചേച്ചീ.. സെലക്റ്റ് ചെയ്തവയുടെ കോട് മാറിയിട്ടുണ്ടാകും… :)

 • Jenish

  >>>എങ്കിലും പ്രതിസമത ഉള്ള പദപ്രശ്നങ്ങള്‍ കണ്ടാല്‍ തന്നെ കളിക്കാന്‍ തോന്നും…>>>തികച്ചും ആപേക്ഷികം.

  അഴക് കണ്ടാല്‍ ആരാ നോക്കാത്തത്? ;) ;)

 • സുബൈർ

  >>>പവർകട്ടിന്റെ സമയമാണോ സുബൈർ? >>>
  അതിനിപ്പോത്തന്നെ നിശ്ചിത സമയമുണ്ടല്ലോ.

  കുറേയേറെ പദപ്രശ്നങ്ങള്‍ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തതിനുശേഷം നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതില്‍ കാര്യമുണ്ടോ?
  അല്ലെങ്കില്‍ മുമ്പേ പ.പ്ര അയച്ചവര്‍ക്ക് ആവശ്യമെങ്കില്‍ അത് മാറ്റാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കേണ്ടേ?

 • സുബൈർ

  >>>അഴക് കണ്ടാല്‍ ആരാ നോക്കാത്തത്? >>
  അഴകും ആപേക്ഷികമല്ലേ? :)

 • സുബൈർ

  8,9,10,11,12 എന്നാക്കുന്നതിലും നല്ലത് 10 പ.പ്ര വീതമുള്ള 5 ഇവന്റുകളാക്കുന്നതല്ലേ?

 • Jenish

  *11×11, 13×13
  *link strength
  *കുറച്ച് കറുത്ത കളങ്ങള്‍
  *തെറ്റൊന്നും ഉണ്ടാകരുത്

  ഇവയാണെന്ന് തോന്നുന്നു പദപ്രശ്നങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍…. പ്രതിസമതയും ബാക്കിയുള്ള കിടിപിടികളും ഒക്കെ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്ങ്സ് അല്ലേ!! കിട്ടിയാല്‍ ഊട്ടി, അല്ലെങ്കില്‍ ചട്ടി!! ;)

 • Jenish

  >>>അഴക് കണ്ടാല്‍ ആരാ നോക്കാത്തത്? >>
  അഴകും ആപേക്ഷികമല്ലേ? :) >>>

  ശരിയാണല്ലോ… ചുരുക്കം പറഞ്ഞാല്‍ എല്ലാം ആപേക്ഷികം..:)

 • admin

  കുറെ കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി പറയാന്‍ ഉണ്ടല്ലോ. പൊതുവേ പറയാം.

  പ.പ്ര. എങ്ങിനെ വേണമെങ്കിലും നിര്‍മിക്കാം. കൂടുതല്‍ BP കിട്ടണമെങ്കില്‍ മാത്രം കൂടുതല്‍ നിയമങ്ങള്‍ അനുസരിക്കുക.

  മോഡരേട്ടര്‍ അഴിഞ്ഞാടുവാന്‍ വിടണം എന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്.
  അല്ലറ ചില്ലറ ഒഴിവുകള്‍ മാത്രമേ പുള്ളികാരന് നിര്‍ദേശിക്കാന്‍ പറ്റുകയുള്ളൂ. നിയമം 15% അനുവദിക്കുന്നു. പ.പ്ര ചെയ്തുവന്നപ്പോള്‍ 16% ആയി? എന്ത് ചെയ്യും? പുതുക്കി പണിയാണോ അതോ മോഡരേട്ടറുടെ ഇഷ്ടത്തിനു വിടണോ?

  ഇംഗ്ലീഷില്‍ സ്കോര്‍ തടഞ്ഞു വയ്ക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. മലയാളത്തില്‍ അത് ചെയ്‌താല്‍ ചുറ്റി പോകുവാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

  പ്രതിസമത ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കില്‍ 5-10% കറുത്ത കളങ്ങള്‍ വേണം എന്ന്‍ നിയമം കൊണ്ട് വരുന്നതില്‍ തടസമില്ല. എല്ലാവര്ക്കും സമ്മതമാണെങ്കില്‍

  പവര്‍ കട്ട് പല സ്ഥലത്തും പല സമയത്തല്ലേ? സമയം മാറ്റിയാല്‍ വേറെ ചില സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഉള്ളവര്‍ കെറുവിക്കും.

  ഇപ്പോള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില പ.പ്ര. KRKT3 എന്നീ കോഡില്‍ തുടങ്ങുന്നത് കാണാം.

  8,9,10,11,12 എന്നാക്കുന്നതിലും നല്ലത് 10 പ.പ്ര വീതമുള്ള 5 ഇവന്റുകളാക്കുന്നതല്ലേ എന്നത് വിവേക്‌ / കഥാകാരന് തീരുമാനിക്കാം.

  പ.പ്ര തെറ്റുകള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ എന്ത് ചെയ്യണം? തെറ്റ് വരുതാതിരിക്കേണ്ടത് പ.പ്ര നിര്‍മാതാവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ മോഡറേറ്ററിനു ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളൂ.

 • SuReSh

  നന്നായി !
  ഇങ്ങിനെ ത്തന്നെ വേണം !
  മൂന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം തീരുമ്പോഴേക്കും ഒരു തീരുമാനമാവുമോ ആവോ !
  പദപ്രശ്നത്തിന് മാര്‍ക്കിടുന്നത് നിര്‍മ്മിക്കുന്നവര്‍ക്കുതന്നെ നല്കലാണ് ഇപ്പൊ ദേശീയനയം !
  ഇതില്‍ എത്രശതമാനം വിദേശ നിക്ഷേപം അനുവദിക്കും ആവോ ?

 • http://na മുജീബുര്‍റഹ്മാന്‍

  മുജീബ്, ഇപ്പോൾ പവർകട്ട് കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരേ സമയത്താണോ?
  @ജലജേച്ചി
  അല്ല. രാവിലെ 6 മുതല്‍ 9.30 വരെയും രാത്രി 6.30 മുതല്‍ 10.30 വരെയും അരമണിക്കൂര്‍ വീതം
  ഓരോ ആഴ്ചയും അരമണിക്കൂര്‍ മാറികോണ്ടിരിക്കും.

  Admin
  രാവിലെ 8 എന്നുള്ളത് 10 ആക്കിയാല്‍ രാവിലത്തെ പ്രശ്നം തീരില്ലെ?
  രാത്രിത്തെ പ്രശ്നം തീര്‍ക്കാന്‍ പ്രയാസമാണെന്നാണെനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോള്‍ കേരളത്തിലുള്ളവര്‍ അതങ്ങ് സഹിക്കട്ടെ.

  കുറച്ചു നാള്‍കൂടി കഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നെ കരണ്ടേ ഉണ്ടാവുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല.
  അപ്പോള്‍ പിന്നെ പദപ്രശ്നം കളിക്കേണ്ടിയും വരില്ലന്നാണ് തോന്നുന്നത് !!!!!!!!

 • കഥാകാരന്‍

  >> 8,9,10,11,12 എന്നാക്കുന്നതിലും നല്ലത് 10 പ.പ്ര വീതമുള്ള 5 ഇവന്റുകളാക്കുന്നതല്ലേ? >>

  ആദ്യ ഇവന്റുകളില്‍ 10 പദപ്രശ്നം വീതം വേണമെങ്കില്‍ ചിലരുടെയെങ്കിലും ഒന്നിലധികം പദപ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടി വരും. കാരണം, ആകെയുള്ള പദപ്രശ്നങ്ങള്‍ എല്ലാം തന്നെ നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ആളുകളാണ്. (അല്ലെങ്കില്‍ ഞാന്‍ തന്നെ കുറേയെണ്ണം നിര്‍മ്മിക്കണം)

  ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍, ഇങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ചത് കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ക്ക് നിര്‍മ്മിക്കാനുള്ള സമയം ലഭിക്കുമെന്നു കരുതിയാണ്. എപ്പടി?

 • admin

  ബുക്ക്‌ പോയിന്റു.

  പ്രത്യേക നിയമങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചാല്‍ എത്ര പോയിന്റു അധികം നല്‍കാം എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്?
  +10bp ?

 • Jenish

  20BP

 • Jenish

  ##admin Says:
  January 8th, 2013 at 2:46 pm

  1) കരുക്ഷേത്ര മൂന്നിനു അഞ്ചു ഈവന്റുകള്‍ വയ്ക്കാം.

  2) 12 പദപ്രശ്നങ്ങള്‍ വീതം. 60 എണ്ണം.

  3) ഇവന്ടുകള്‍ക്ക് പേരിടണം.

  4) ബുക്ക് പോയിന്റില്‍ ഒരു ഐറ്റം കൂടി കയറ്റം.

  താഴെ കാണുന്ന പ്രത്യേകതകള്‍ പദപ്രശ്നത്തിനു ഉണ്ടെങ്കില്‍ 20bp കൂടുതല്‍ ലഭിക്കും (അതായത് 30bp)
  Good Link Strength: 40% കൂടുതല്‍
  Dark Cell Percentage: 10-15% ഇടയില്‍
  All answers are strongly connected
  List of answer without a boundary: None
  Symmetry Success ##

 • admin

  പോസ്റ്റു പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

  അതില്‍ ഇതുകൂടി ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്.

  (ഇതില്‍ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും പ്രത്യേകതകള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ , പ.പ്ര. വളരെ നല്ലത് എന്ന് മോഡരേട്ടര്‍ക്കും അഡ്മിനും ബോധ്യമുണ്ടെങ്കില്‍ അധിക പോയിന്റില്‍ പകുതി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതായത് 10bp)

 • admin

  KRKT2 ന്റെ സമ്മാനങ്ങള്‍ കിട്ടാത്തവര്‍ അറിയിക്കുക. അത് ഈ ബുക്ക് പോയിന്റു ആയി ചേര്‍ക്കാം. വിതരണം ഇപ്പോള്‍ നടക്കും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല.

 • Jenish

  :) :) :)

 • admin

  ഇത് തിന്കളിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു. ഒരു ലേഖനം ചുരുങ്ങിയത് മാത്രുഭുമിയില്‍ വരുത്തുവാന്‍ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കട്ടെ.ദീപികയും സഹായിക്കാറുണ്ട്.

 • സുബൈര്‍

  നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നതുപോലെ, ഞായറാഴ്ച(10/02/13)തുടങ്ങുന്നതായിരുന്നു നല്ലത്.

 • vinodpl

  KRKT2 ന്റെ സമ്മാനങ്ങള്‍ കിട്ടാത്തവര്‍ അറിയിക്കുക. അത് ഈ ബുക്ക് പോയിന്റു ആയി ചേര്‍ക്കാം. വിതരണം ഇപ്പോള്‍ നടക്കും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല>>>>>

  എനിക്ക് സമ്മാനങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയില്ല

 • Vivek

  What about “Hemantham” prizes?

 • Hari Kumar

  There are something I really don’t understand. May be my ignorance is a bliss. Following Personnel decides the fate of this fantastic event “Kurukshethra-3″ conducted in Mashithantu Padaprasnam;

  1. Jalaja Menon
  2. Vivek/Kathakaran
  3.Jenish
  4. Aparichithan
  5. Vinod
  6. Mujib Rahman
  7. Subair
  8. Suresh
  9. Joju

  Well and good as I might say so.

  It may also be a coincidence that these people are winning all the coveted positions and make others a novice.

  Like a novice, I really came to know about it when this event is published a few days back. Why can’t it be advertised it in a proper manner so that more people participate in the discussions other than the ones, who is always winning it. There is not a single person in the above list who has won the crossword competition.

  If you really wants to keep it that way, I have nothing to say.

  With at most regards to all

  Hari Mannar

  • admin

   ഹരി, ഇവിടെ അഭിപ്രായം പറയാതെ എങ്ങിനെ ഹരിയുടെ അഭിപ്രായം മറ്റുള്ളവര്‍ അറിയും?
   ഇവിടെ പറയുന്ന എല്ലാം അങ്ങിനെ തന്നെ അംഗീകരിക്കും എന്ന് ആര്‍ക്കും എഴുതി കൊടുത്തിട്ടില്ല.
   ചര്‍ച്ച ചെയ്യുവാന്‍ ആണ് ഈ പേജ്‌ തുറന്നത് തന്നെ.

 • Hari Kumar

  I sincerely feel that I don’t want to participate in this event as I can predict the outcome without much effort for the first five positions (MAY BE THE ORDER WILL CHANGE), unless if anyone of them is made a moderator;

  1. Vivek
  2. Zubair
  3. Jenish
  4. Jalaja Menon
  5. Vinod
  6. Mujib Rahman
  etc etc

 • Hari Kumar

  oops,
  Please read it as “there is not a singe person in the above list who has not won”, instead of ” there is not a singe person in the above list who has won” in my above comment

 • Hari Kumar

  oops again

  Instead of “for the first five positions” please read it as ” for the first six positions”

 • Hari Kumar

  Just an other coincidence, they make almost all the crosswords?? and a few to spare as well????? ?

 • Hari Kumar

  oh my god “singe” as in single” please.

 • Hari Kumar

  Whatever, no more “KRKT-3″ for me.

 • vinodpl

  @ Hari

  I was a novice when my friend introduced me to mashithantu two years back. At the beginning ( in kurukhetra 1) my rank had always been between 50 to 70.

  I was amazed at the abilities of toppers like vikas and vivek. I had also thought of quitting. Then I happended to read tips of jayakumar for solving crossword. It helped me in effective searching in google and sharpen guessing.My rank slowly climbed up and i was fortunate to get the third spot in KKKT-2.

  There is nothing great in solving the crosswrods. Person who make use of effective seaching and guessing at the time completes it fast.

  Please participate and make your prediction of toppers wrong

  At the eve of KKT-3 let us put aside our concerns and contribute for making this event a grand success

 • admin
 • Jenish

  ഹരി,

  താങ്കളുടെ ആശങ്കകള്‍ പണ്ട് എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് തന്നെ.. ഏകദേശം 1 വര്‍ഷമായി ഞാന്‍ മഷിത്തണ്ടില്‍ പദപ്രശ്നങ്ങള്‍ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട്.. ആദ്യമൊക്കെ എന്റെ സ്ഥാനങ്ങള്‍ 50 -ന് അടുത്തായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരുപാടു നാള്‍ 25 -ന് അടുത്തായി. അതിനു ശേഷം എത്രയോ പദപ്രശ്നങ്ങള്‍ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് 10 നുള്ളില്‍ എത്താന്‍ കഴിഞ്ഞത്.

  അടുത്തിടെ കഴിഞ്ഞ ഇവന്റായ “ഹേമന്ത“ത്തില്‍ ഹരിയുടെ സ്ഥാനം 6. എന്റെയോ 7. ഇനി പറ ആരാ novice എന്ന്.. :) :) :)

 • http://na മുജീബുര്‍റഹ്മാന്‍

  @ഹരി
  എന്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുകളില്‍ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതെന്നാല്‍ കൊള്ളാമായിരുന്നു. ഞാന്‍ മഷിത്തണ്ടിനെപറ്റി അറിഞ്ഞത് krkt 1 ന്‍റെ സമയത്ത് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിലൂടെയാണ് . ഞാന്‍ അന്ന് മുതല്‍ എല്ലാ പദപ്രശ്നങ്ങളും കളിക്കാറുമുണ്ട് . എനിക്ക് ഒന്നാമതെത്താന്‍ രണ്ടോ, മൂന്നോ പരാവശ്യം സാധിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. മഷിത്തണ്ടില്‍ എനിക്ക് സുഹൃത്തുക്കള്‍ ആരുമില്ല, ഇതില്‍ വന്നതിനു ശേഷം കുറച്ചു പേരെ ഓണ്‍ലൈന്‍ സുഹൃത്തുക്കളായി കിട്ടിയെന്നല്ലാതെ അവരുമായി മറ്റൊരു ബന്ധവുമില്ല. അതില്‍ ഒരാള്‍ ഹരിയുമുണ്ടെന്നാണ് എന്‍റെ വിശ്വാസം.എന്നെപ്പോലുള്ളവരാണ് മഷിത്തണ്ടിലുള്ള മറ്റുള്ളവരുമെന്ന് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു.
  അതുകൊണ്ട്, ഹരിയുടെ അഭിപ്രായത്തോട് എനിക്ക് യോചിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ല.

 • സുബൈര്‍

  നൂറ്റിപ്പതിനൊന്നാമത്തെ പദപ്രശ്നത്തിലാണ്‌ എനിക്ക് ആദ്യമായി ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടുന്നത്. അവിടം മുതൽ ഞാനും മേല്പ്പറഞ്ഞ കോക്കസിന്റെ ഭാഗമായി. :)

  കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല.
  കാഴ്ച തെളിയിക്കാൻ മാത്രമല്ല, അത് മറയ്ക്കാനും ചില കണ്ണടകൾ കാരണമായേക്കും.

 • Vivek

  @ Hari Mannar “Following Personnel decides the fate of this fantastic event “Kurukshethra-3″ conducted in Mashithantu Padaprasnam”

  The “listed personnel” only participated in a discussion (which was opened to all) to decide the rules for KRKT-3 and also how the event can be tuned for a better experience.

  I think the discussion forum was active for at least a couple of months. I think everybody should have participated in the discussion and it is not fare to make such comments on those who expressed their views in this forum.

  From the moderator’s decision maker powers: We are just here to verify the crosswords and our such “decision making power” only limited to a few book points (that’s too not finalised yet) to the CW creators.

 • Vivek

  Hari – Still the discussion is on. Only 4 crosswords (out of 60) scheduled (they are old too). Please feel free to express your views and concerns. As you read above, all the discussions are just going on and not yet finalised anything.

 • Vivek

  “They make all the crosswords” – I do not think it is a fault from their side. Anybody can create a crossword in mashithantu. But that (creating crossword in Malayalam) needs a lot of time and efforts (even without any rules like symmetry, boundary etc).

  Everybody is tied up with their busy schedule. And hence most of the crosswords were created by those having enough free time or those having passion towards CW creation. (BTW, I am in the second category).

  As already pointed out by others above, it is not easy for a starter. However slowly and steadily you can surely make progress. (Even Vikas was not at the first when mashithantu conducted its first ever event in 2009, if I remeber correctly). But he became the topper in the second (KRKT-1).

  Sorry for this long story :-) . I am sharing my experience thinking that it will boost the spirit of a few rookies >>>>

  I played the first event in the 2009 and had no clue and I was not even in the first 50.

  I came to know about the second competition from Mathrubhumi News paper in 2010, and then I created my first malayalam crossword online. (Not to mention, I am not new to that. I created a few crosswords for Mathrubhumi news paper (Bangalore edition) before).

  I was not bad this time. But Vikas was no:1 in almost all the crosswords continuously and I was always in the first 10. However could not grab the first place and my problem was stucking with a few cells for minutes or even hours. I could not overcome this issue and was getting disappointed every time.

  From comments of this Mathrubhumi event, I came to know KRKT-1 parallel happening in Mashithantu. It was about to finish and almost 40 CWs (out of 50) were over by the time I came to know about the same. However I decided to play old crosswords of KRKT as practice “matches” and finished them one by one even sitting till/after midnights.

  These extra efforts finally strated giving results. Became topper in the 19th crossword of Mathrubhumi and got another 3 in the next 6.

  A lot of good players are not currently active – Might be the new players are not familiar with those names. Might be because of their tight schedule. A few players (about 30) are from the very beginning.

  Some of the current active players joined later and you can see how good they “grow up”.

  So it is just the dedication or interest keeps the active players atop aprt from their talent. Nothing else.

 • ഷണ്‍മുഖപ്രിയ

  KRKT2 ന്റെ സമ്മാനങ്ങള്‍ കിട്ടാത്തവര്‍ അറിയിക്കുക.

  എനിക്ക് സമ്മാനങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയില്ല :(

 • ഷണ്‍മുഖപ്രിയ

  എനിക്ക് പുലരിയിലെ സമ്മാനവും കിട്ടിയില്ല!!!

 • ഷണ്‍മുഖപ്രിയ

  7-ന് രാത്രി 11 മണിക്ക് നോക്കിയപ്പോഴും പദപ്രശ്നം മാറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പദപ്രശ്നം കൂടി കളിക്കാമല്ലോ എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാ ഒരവധിയെടുത്തത്, പക്ഷേ കളി തുടങ്ങേണ്ട സമയത്ത് വന്ന് നോക്കിയപ്പോള്‍ പദപ്രശ്നം കാണ്മാനില്ല!! തുടങ്ങാന്‍ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകള്‍ മാത്രമുള്ളപ്പോള്‍ മാറ്റിയത് വല്യ കഷ്ടമായിപ്പോയി :(

 • സുബൈര്‍

  പ്രിയ,
  എനിക്കും ഇതേവരെ യാതൊരു സമ്മാനവും കിട്ടിയിട്ടില്ല. :(
  വേറെ ചിലത് കിട്ടുകയും ചെയ്തു!! :) :)

 • SuReSh

  ഹരി

  എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നെ എട്ടാം നമ്പര്‍ കോക്കസാക്കിയത് എന്നറിയില്ല. വിവരക്കേട് കമന്റുന്നതിലാണെങ്കില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനമല്ലേ തരേണ്ടിയിരുന്നത് ? താങ്കള്‍ കരുതിയപോലെ ഞാനത്ര ഭീകരനൊന്നുമല്ല. പോരാത്തതിന് എന്റെ ആദ്യകാലത്തെ കമന്റുകള്‍ വായിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ താങ്കള്‍ ഈ അഭിപ്രായം പറയില്ലായിരുന്നു.

  നന്ദി
  സുരേഷ് (അതു ഞാനാണെങ്കില്‍ )

 • കഥാകാരന്‍

  ഹരി, എന്തോന്ന് decision ആണാവോ ഞാന് ഏടുത്തത്? ഇവന്റുകള്ക്ക് പേരിട്ടു – അതു ഒരാള് മാറ്റി. ഇവന്റില് എത്ര പദപ്രശ്നം വേണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു – അത് വേറൊരാള് മാറ്റി.

  എല്ലാം അഡ്മിന്റെ മായാവിലാസങ്ങളല്ലേ?

 • കഥാകാരന്‍

  ഹരീ,

  ഒന്നു കൂടി ചോദിക്കട്ടെ – moderator ആകാന്‍ താത്പര്യമുണ്ടോ? ആരെയും കാണാഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനാകാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്

 • http://na മുജീബുര്‍റഹ്മാന്‍

  >>>>.KRKT2 ന്റെ സമ്മാനങ്ങള്‍ കിട്ടാത്തവര്‍ അറിയിക്കുക.<<<<<<>>>വേറെ ചിലത് കിട്ടുകയും ചെയ്തു!!<<<<<
  എന്താണാവോ വേറെ ചിലത്?
  BP ആണോ?

 • http://na മുജീബുര്‍റഹ്മാന്‍

  KRKT2 ന്റെ സമ്മാനങ്ങള്‍ കിട്ടാത്തവര്‍ അറിയിക്കുക.

  എനിക്കും ഇതേവരെ യാതൊരു സമ്മാനവും കിട്ടിയിട്ടില്ല.
  ഇനിയിപ്പോള്‍ BP കിട്ടുമായിരിക്കും!!!!!!!!

  @Subair

  വേറെ ചിലത് കിട്ടുകയും ചെയ്തു!!
  എന്താണാവോ വേറെ ചിലത്?
  BP ആണോ?

 • ജലജ

  ഇന്നലെ രാത്രിയിലാണ് കമന്റ് പേജ് നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്നത് കണ്ടത്. എന്നാൽ പിന്നെ എനെ വകയും ഇത്തിരി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ?

  >>>>Like a novice, I really came to know about it when this event is published a few days back.<<<<

  ഞാനറിഞ്ഞതും ഇങ്ങനെത്തന്നെ.

 • ജലജ

  മഷിത്തണ്ടിന്റെ ആറാമത്തെ പദപ്രശ്നം മുതലാണ് ഞാൻ കളിച്ചുതുടങ്ങിയതെന്നാണ് ഓർമ്മ. അന്നത്തെ പലതും ഞാൻ മുഴുവനാക്കിയിട്ടില്ല. ഉത്തരം അറിഞ്ഞാലല്ലേ മുഴുവനാക്കാൻ പറ്റൂ. ഉത്തരം google search ൽ കിട്ടാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ടെന്നാലോചിക്കാനുള്ള സാമാന്യബുദ്ധി പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചിലതൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ചോദിച്ചിട്ടാണെഴുതിയത്. അന്ന് ക്ലൂ ചോദിക്കുന്ന സമ്പ്രദായവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പദപ്രശ്നത്തിന്റെ പഴയ പേജുകളിൽ പോയി നോക്കിയാൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാലും ഒരിക്കൽ ഞാൻ top scorer of the month ആയതായി ഓർമ്മയുണ്ട്. അന്നും ഞാൻ നിർമ്മിച്ച ചില പദപ്രശ്നങ്ങൾ മത്സരത്തിനുണ്ടായിരുന്നു.

  പിന്നെ കുരുക്ഷേത്ര 1. ആകെ 50 പ പ്ര ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ ഒരെണ്ണത്തിലാണ് ഒന്നാം റാങ്ക് കിട്ടിയത്. 17 എണ്ണത്തിലോ മറ്റോ പത്തിനകത്തായിരുന്നു റാങ്ക്. കുരുക്ഷേത്ര 2 ൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആകെ 70 പ പ്ര ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ ഉദ്ദേശം 47 എണ്ണത്തിൽ പത്തിനകത്തായിരുന്നു റാങ്ക്.

  അപ്പോൾ പുരോഗതി ഉണ്ട് അല്ലേ? അതിന് അഭിനന്ദിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത്?

  ഇനി ഈ പുരോഗതി വന്ന വഴി.

  google search നെക്കുറിച്ച് പലതും മനസ്സിലായി . ക്ലൂ വിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമിട്ടാൽ googleൽ വ്യത്യസ്ത സൈറ്റുകൾ വരുമെന്ന് മനസ്സിലായി (ഒരു തരം permutation & combination). വാക്കുകളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള അകലം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയാൽ പോലും വെവ്വേറെ സൈറ്റുകൾ വരും.

  മഷിത്തണ്ടിലുള്ളവർ പലരും സഹായിച്ചു . keyboard shortcuts പലതും പറഞ്ഞുതന്നു.

  പദപ്രശ്നനിർമ്മാണത്തിനു വേണ്ടി സഞ്ചരിച്ച വഴികളും സഹായിച്ചു.

  മിക്കവരും കൂടുതൽ എളുപ്പമുള്ള പദപ്രശ്നങ്ങൾ പദപ്രശ്നങ്ങൾ
  നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും സഹായകമായി

  ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ജോലി ഒന്നുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മിക്ക പദപ്രശ്നങ്ങളും എനിക്ക് സമയത്തുതന്നെ തുടങ്ങാൻ കഴിയാറുണ്ട്. ഒറ്റയിരിപ്പിൽ മുഴുവനാക്കാനും കഴിയാറുണ്ട്. തീർത്തിട്ടേ ഞാൻ എഴുന്നേല്ക്കാറുള്ളൂ.

  അങ്ങനെ ചെറിയ ഇവന്റുകളിലും മൂന്നു നാല് ഒന്നാം റാങ്ക് കിട്ടി. ആകെ എത്ര പ പ്ര കളിച്ചുവെന്നറിയില്ല. ഒന്നാം റാങ്ക് പത്തിൽ കുറവേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്നറിയാം.

  കുരുക്ഷേത്ര 1 ന്റെ ആദ്യത്തെ ഇവന്റിൽ top scorer ആയിരുന്നു പിന്നെ ഒന്നിലും ആയിട്ടില്ല. പിന്നെ incipience ൽ ആയിരുന്നു ഒരു വലിയ സാദ്ധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നത്. അന്ന് അവസാന പദപ്രശ്നം എനിക്ക് സമയത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആ പദപ്രശ്നത്തിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ നാട്ടിൽ ഒരു കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു. അത് കൊണ്ട് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു.

 • Jenish

  എന്തായാലും ഹരിയുടെ കമന്റുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമുണ്ടായി…

  പല പുലികളുടെയും കഥകള്‍ കേള്‍ക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞു… :) :) :)

 • ജലജ

  admin Says:
  February 1st, 2013 at 6:22 pm
  നിയമങ്ങളും മറ്റും നിങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ടെസിക്കുമല്ലോ.
  വേഗം ഒരു തീരുമാനത്തില്‍ എത്തിക്കാം.

  ഇതാണ് ഈ പേജിനെ ആദ്യത്തെ കമന്റ്.

  ഹരിക്കും നിർദ്ദേശിക്കാമായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്കും ആകാമായിരുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നുവെങ്കിൽ പ പ്ര കൂടുതൽ നന്നാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു.

  ഇപ്പോഴും ആകാം

  ഈ പേജിൽ കണ്ട രണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ
  കേരളത്തില്‍ രാവിലെ 8 മണിക്കും രാത്രി 8 മണിക്കും പവര്‍കട്ടിന്റെ സമയമായതു കൊണ്ട് സമയത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്താന്‍ സാധിക്കുമോ?

  നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നതുപോലെ, ഞായറാഴ്ച(10/02/13)തുടങ്ങുന്നതായിരുന്നു നല്ലത്.

  എന്നിട്ട് നടക്കുന്നതോ???

  മുജീബ്, പവർകട്ടിന്റെ സമയം പ പ്ര യുടെ സമയമനുസരിച്ചാവണമെന്ന് ഒരു നിവേദനം സർക്കാരിനു കൊടുത്താലോ? അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട സമരം തന്നെയായിക്കോട്ടെ. ഒരു publicity യുമാവുമല്ലോ. :)

 • ജലജ

  ജെനിഷ് ,പുലിക്ക് സീത്രീലിംഗപദമില്ലേ? :) :)

 • ജലജ

  ഷൺമുഖപ്രിയ,

  പഴയതുപോലെ കമന്റ് പേജിൽ വരാത്തതുകൊണ്ട് സമ്മാനം

  തടഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുയാണെന്നാണെന്റെ സംശയം. :) :)

 • ജലജ

  സമ്മാനം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് സുബൈറിന്റെ BP കൂടിയെന്നോ? ശിവ !ശിവ!

 • അബ്ദുല്‍ ബഷീര്‍

  പുലികളുടെ ആത്മകഥകള്‍ വായിച്ചപ്പോള്‍ മനസ്സിലായത് ഒരു നൂറു കളിയെങ്കിലും കളിച്ചാലേ ഇവര്‍ നമ്മളെ കോക്കസില്‍ അംഗമാക്കൂ എന്നാണ്. :-)
  എന്ത് ചെയ്യാം കാത്തിരിക്കാം, ഇനിയിപ്പോള്‍ ബഹിഷ്കരിക്കണ്ട അല്ലേ?

  admin,

  1. സമ്മാനങ്ങള്‍ കിട്ടാത്തവരുടെ പട്ടികയില്‍ എന്നെയും ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ അപേക്ഷ.
  (സമ്മാനങ്ങള്‍ക്ക് അര്‍ഹരായവരുടെ പട്ടികയിലുണ്ടെങ്കില്‍ .. :-) )

  2. നല്ല കമന്റുകള്‍ക്കും BP കൊടുത്തു കൂടേ?

 • Jenish

  ##2. നല്ല കമന്റുകള്‍ക്കും BP കൊടുത്തു കൂടേ?

  നല്ല നിര്‍ദ്ദേശം.. അങ്ങനെയാണെങ്കില്‍ ഹരിക്ക് കൊടുക്കാം ആദ്യം.. അദ്ദേഹമാണല്ലോ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ഈ പേജ് സജീവമാക്കിയത്…

  ##ജെനിഷ് ,പുലിക്ക് സീത്രീലിംഗപദമില്ലേ? :) :)

  പെണ്‍പുലിയും ഒരു പുലിയാണല്ലോ!! ;)

 • ജലജ

  ജെനിഷ്, വളരെ ശരി

 • ജലജ

  കുരുക്ഷേത്ര 2 ന്റെ സമയത്തുതന്നെ അതിന്റെ പേജിൽ പ പ്ര യ്ക്കു വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു.

  http://mashithantu.com/cw-discuss/?p=752

  അതിൽ മുന്നോട്ടു വച്ച നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ സിമട്രി പദപ്രശ്നങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത്. അതും ഒന്നും രണ്ടുമല്ല അഞ്ചോ ആറോ എണ്ണം. ഇപ്പോൾ അതിലെ മൂന്നു നിയമവും മാറ്റി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ധ്വാനിച്ചത് വെറുതെയായി. ഒരു ബിപി പോലും കൂടുതൽ കിട്ടില്ല. സിമട്രി ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കണ്ടോ ഹരി, കോക്കസ് അംഗമായിട്ടും ഇതാണ് സ്ഥിതി.

  സിമട്രിയുള്ളത് എല്ലാം കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ ചേർക്കാമെന്നു കരുതിയാണ് ഞാൻ ഒരു selection നടത്തട്ടെ എന്നു ചോദിച്ചത്. ഇനിയിപ്പോൾ അതിന്റെയാവശ്യമില്ല.

  • admin

   >>> അതിൽ മുന്നോട്ടു വച്ച നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ സിമട്രി പദപ്രശ്നങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത്. അതും ഒന്നും രണ്ടുമല്ല അഞ്ചോ ആറോ എണ്ണം.

   ഇപ്പോഴും ലഭിക്കുമല്ലോ. ബുക്ക്‌ പോയിന്റ്‌. വെറും ബോണസ്‌ പോയിന്റ് ആയിരുന്നു മുമ്പ്‌ പറഞ്ഞിരുന്നത്.
   ഇപ്പോള്‍ അത് പുസ്തകമായി ലഭിക്കും. പണ്ടത്തേതിനേക്കാള്‍ മെച്ചമല്ലേ അത്?

 • ജലജ

  ഹരി എന്നേക്കാൾ മുമ്പുതന്നെ മഷിത്തണ്ടിലെത്തിയ ആളാണ്. ആദ്യമേ ഒന്നാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്.( ഇപ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ നോക്കിക്കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്) പിന്നെ എന്തു പറ്റി? ജോലിത്തിരക്കാണോ?

 • ജലജ

  അഡ്​മിൻ,
  ഞാൻ പരാതി ആയി എഴുതിയതല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരത്തെത്തന്നെ എഴുതിയേനെ. എനിക്ക് സവിശേഷതയൊന്നുമില്ല എന്ന് ഹരിക്ക് മനസ്സിലാകാനായി എഴുതിയതാണ്.

  പിന്നെ ആ bp എനിക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് 25% link, പ്രതിസമതയുണ്ടെങ്കിൽ dark cells 15% കൂടുതലാകാം എന്നൊക്കെയാണ്. എന്റെ പദപ്രശ്നത്തിൽ 40% ലിങ്ക് ഇല്ല, dark cells 15% കൂടുതലുണ്ടുതാനും.

  ഇതിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. വ്യക്തിപരമായി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ bonus point നെയാണ് കൂടുതൽ വില മതിക്കുന്നത്. ഒരു ‘സ്ഥാനം’ കിട്ടുന്നതല്ലേ? :) :)

  ഇപ്പോൾ പല പുസ്തകങ്ങളിലും എനിക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ചെറിയ print ആണ് . പിന്നെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ഉപകരിക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കാമെന്നു മാത്രം. മാതൃഭൂമിയുടെ yearbook കഴിഞ്ഞ തവണ കിട്ടിയത് ഒരു വരി പോലും ഇന്നു വരെ ഇവിടെ ആരും വായിച്ചിട്ടില്ല. :) :)

 • ജലജ

  എന്തായാലും decision makingൽ ജോജുവിനും ഒരു സ്ഥാനം (അവസാനത്തേതാണെങ്കിലും) കൊടുത്തല്ലോ!!!

 • ജലജ

  >>നല്ല കമന്റുകള്‍ക്കും BP കൊടുത്തു കൂടേ?

  നല്ല നിര്‍ദ്ദേശം<>അങ്ങനെയാണെങ്കില്‍ ഹരിക്ക് കൊടുക്കാം ആദ്യം.. അദ്ദേഹമാണല്ലോ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ഈ പേജ് സജീവമാക്കിയത്…<<<<

  യോജിക്കുന്നില്ല.

  പദപ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കമന്റുകൾക്കാണ് സമ്മാനം കൊടുക്കേണ്ടത്, പ പ്ര ചെയ്യുന്നവരെക്കുറിച്ചുള്ള കമന്റുകൾക്കല്ല. comment page പ പ്ര യെക്കുറിച്ചുള്ള കമന്റുകൾ എഴുതാനുള്ളതല്ലേ?

 • സുബൈർ

  >>>എന്താണാവോ വേറെ ചിലത്?>>>
  മുജീബ്,
  ഈ കമന്റ് പേജ് മുഴുവനും വായിച്ചിട്ടും അത് മനസ്സിലായില്ലേ?

 • ജലജ
  • admin

   പ്രിന്റില്‍ വരുമോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല.

 • ജലജ

  മുകളിലെ സൈറ്റ് ആണോ അഡ്​മിൻ പറഞ്ഞ ലേഖനം?

 • ജലജ

  ഇത് പത്രത്തിൽ (print edition) വന്നിട്ടുണ്ടാകുമോ?

 • ഷണ്‍മുഖപ്രിയ

  ലൈഫ് ലൈന്‍ ഇപ്പോള്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഞാന്‍ 96 ല്‍ ആയിരുന്നപ്പോള്‍ 2 എണ്ണം കിട്ടി, ഇപ്പോള്‍ 98 ആയി ഇനി ലൈഫ് ലൈന്‍ കിട്ടുമോ? ഏതു സമയത്ത് കളിച്ചാലും 96 കഴിഞ്ഞാല്‍ ലൈഫ് ലൈന്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയുമോ?

  • admin

   95 കഴിഞ്ഞാല്‍ രണ്ടു തവണ മാത്രമേ ലൈഫ്‌ ലൈന്‍ കിട്ടുകയുള്ളൂ.
   അതില്പ്പോള്‍ 98 ല്‍ എത്തിയാലും രണ്ടെണ്ണം കിട്ടും.
   99 ല്‍ ആയാല്‍ പിന്നെ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ആവശ്യമേ വരുന്നുള്ളൂ.

 • admin

  ബുക്ക്‌ പോയിന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്‌. നോക്കുക.

 • balu

  അഡ്മിന്‍

  സംവേദം, ഹേമന്തം ഇവയുടെ ബുക്ക്‌ പോയിന്റ് ഇതില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ടോ?

  • admin

   ഇല്ലെന്നു തോന്നുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര അടക്കം സമ്മാനം കൊടുക്കാതവ ഇതില്‍ ചേര്‍ക്കാം.

 • Hari Mannar

  Admin

  No Book Points for me?

  • admin

   ഹരി, krkt3 യിലെ നിയമ പ്രകാരം എത്ര കിട്ടാനുണ്ട്?

 • ജലജ

  ഏത് event മുതലുള്ള bookpoints ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്?

  • admin

   KRKT3 മുതല്‍ . സമ്മാനം കൊടുക്കാതവര്‍ക്ക് ആ ഈവന്റിന്റെ പേരില്‍ സമ്മാന തുക bookpoint ആയി കൊടുക്കാം.

 • അബ്ദുല്‍ ബഷീര്‍

  admin,

  ലോഗിന്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഇതു വരെ നേടിയ ബുക്ക് പോയിന്റുകള്‍ കാണിക്കുന്നത് നന്നായിട്ടുണ്ട്.

  ഒരു സംശയം, KRKT 3നു മുമ്പുള്ള സമ്മാനങ്ങള്‍ക്ക് എന്ത് പറ്റി? ബുക്ക് പോയിന്റില്‍ ചേര്‍ത്തു കാണുന്നില്ല.

  ഒരു സംശയം കൂടി, ബുക്ക് പോയിന്റ് ഹിസ്റ്ററി ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗമായി കാട്ടേണ്ടതുണ്ടോ? പ്ളേ ഹിസ്റ്ററിയില്‍ ഒരു കോളം ചേര്‍ക്കുകയോ ബോണസ്സിനൊപ്പം (ബ്രാക്കറ്റില്‍) കാട്ടുകയോ ആവാം. ഇല്ലെങ്കില്‍ ഒരു പത്ത് പ പ്ര കഴിയുമ്പോള്‍ പേജിനു ആവശ്യത്തിലധികം നീളം വച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അസൗകര്യമാവും.

  വ്യൂ പ്രൊഫൈലില്‍ ഇവന്റ് ഡീറ്റയില്‍സിനൊപ്പമാവുന്നതും സൗകര്യം തന്നെ.

  ഇനി എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാല്‍ ബുക്ക് പോയിന്റ് ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ തനിയേ മാത്രമേ കാട്ടാനാവൂ എങ്കില്‍ ഇവന്റ് തലത്തിലെ ബുക്ക് പോയിന്റ് കാണിച്ചിട്ട് ഡീറ്റയില്‍സ് ഡ്രില്‍ ചെയ്ത് പദപ്രശ്ന തലത്തിലെ ബുക്ക് പോയിന്റിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയല്ലേ നല്ലത്?

  • admin

   പരീക്ഷണാര്‍ത്ഥം തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് സ്റ്റഡി ആകട്ടെ. എല്ലാം ചേര്‍ക്കാം.

 • Hari Kumar

  krkt3 മുതല്‍ ആണ് bookpoints എങ്കില്‍ ഞാന്‍ സം”പൂജ്യന്‍” ആണ്. Thanks for the clarification.

 • ഷണ്‍മുഖപ്രിയ

  എനിക്ക് പുലരിയിലെ സമ്മാനവും, KRKT2 ന്റെ സമ്മാനവും എപ്പോഴാ കിട്ടുക!!!

 • Jacob

  ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ

  1. പലകുറി ചാന്ദ്നി, മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ; 95 points കിട്ടിയാൽ ഉടനെ lifeline കിട്ടും എന്ന തരത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയാൽ നന്നായിരിക്കും .

  2.lifeline ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരു bonus point കുറക്കണം.

  3. Time Bonus ആദ്യം പദപ്രശ്നം തീർക്കുന്ന ആളിൻറെ സമയത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാക്കണം . അങ്ങിനെ ചെയ്‌താൽ പദപ്രശ്നത്തിന്റെ കാഠിന്യവും bonus ponitsഉം തമ്മില്ലുള്ള പൊരുത്തക്കേട് കുറച്ചു കുറക്കാൻ പറ്റും

  • admin

   1. പലകുറി ചാന്ദ്നി, മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ; 95 points കിട്ടിയാൽ ഉടനെ lifeline കിട്ടും എന്ന തരത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയാൽ നന്നായിരിക്കും .

   [അഡ്മിന്‍] അങ്ങിനെ വന്നാല്‍ ചില വിരുതന്മാര്‍ക്ക് 5 ലൈഫ്‌ ലൈന്‍ കൊടുത്തു എന്ന് കരുതിയാല്‍ മതി.

   2.lifeline ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരു bonus point കുറക്കണം.

   [അഡ്മിന്‍] ആലോചിക്കാവുന്ന കാര്യം. വേണമോ എന്ന് നിങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കൂ. വേണ്ട എന്നാണു എന്റെ അഭിപ്രായം

   3. Time Bonus ആദ്യം പദപ്രശ്നം തീർക്കുന്ന ആളിൻറെ സമയത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാക്കണം . അങ്ങിനെ ചെയ്‌താൽ പദപ്രശ്നത്തിന്റെ കാഠിന്യവും bonus ponitsഉം തമ്മില്ലുള്ള പൊരുത്തക്കേട് കുറച്ചു കുറക്കാൻ പറ്റും

   [അഡ്മിന്‍ ]ഉം.. ആലോചിച്ചു നോക്കട്ടെ. ഒരു ഉദാഹരണം പറയൂ. ആദ്യം ചെയ്തു തീര്‍ക്കുന്ന ആളുടെ സമയം മുതല്‍ കാല്ക്കുലെട്റ്റ്‌ ചെയ്യണം എന്നാണോ?

 • Jacob

  3. അതേ .

  ആദ്യം ചെയ്തു തീര്‍ക്കുന്ന ആൾക്ക് 5 points.
  അടുത്ത 30 മിനിറ്റുക്കൾക്കുള്ളിൽ ചെയ്തു തീർക്കുന്നവർക്ക് 4 points.
  അടുത്ത 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചെയ്തു തീർക്കുന്നവർക്ക് 3 points.
  അടുത്ത 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചെയ്തു തീർക്കുന്നവർക്ക് 2 points.
  അടുത്ത 6 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചെയ്തു തീർക്കുന്നവർക്ക് 1 point.

  ഇപ്പഴത്തെ രീതി പ്രകാരം വളരെ കടുപ്പമുള്ള പദപ്രശ്നം ചെയ്തു തീർക്കുന്നവർക്ക് എളുപ്പമുള്ള പദപ്രശ്നം പെട്ടെന്ന് തീർക്കുന്നവരേക്കാൾ കുറവ് points ആണ് കിട്ടുന്നത് .

 • Jacob

  അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയാലും മതി ….

  ആദ്യം ചെയ്തു തീര്‍ക്കുന്ന ആൾക്ക് 5 പോയിന്റ്.
  അടുത്ത 30 മിനുറ്റില്‍ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കും 5 പോയിന്റ്.
  അടുത്ത 60 മിനുറ്റില്‍ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക്‌ 4 പോയിന്റ്.
  അടുത്ത 3 മണിക്കൂര്‍ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക്‌ 3 പോയിന്റ്.
  അടുത്ത 6 മണിക്കൂര്‍ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക്‌ 2 പോയിന്റ്.
  അടുത്ത 12 മണിക്കൂര്‍ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക്‌ 1 പോയിന്റ്.

 • Jacob

  ഇതിന് തൊട്ടു മുൻപത്തെ comment ദയവായി അവഗണിക്കുക .. ( comment delete ചെയ്യാൻ വിദ്യ ഒന്നും ഇല്ലേ ഇവിടെ ? )

  ആദ്യം ചെയ്തു തീര്‍ക്കുന്ന ആൾക്ക് 5 പോയിന്റ്.
  അടുത്ത 30 മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കും 5 പോയിന്റ്.
  അടുത്ത 30 മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക്‌ 4 പോയിന്റ്.
  അടുത്ത 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക്‌ 3 പോയിന്റ്.
  അടുത്ത 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക്‌ 2 പോയിന്റ്.
  അടുത്ത 6 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക്‌ 1 പോയിന്റ്.

 • ജലജ

  95 കിട്ടിയാൽ ഉടനെ life line കിട്ടണം എന്നതിനോട് യോജിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതും രണ്ടിൽ കൂടുതൽ. എന്നാൽ പിന്നെ maximum marks 95 ആക്കിയാൽ പോരേ?

  >>>>lifeline ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരു bonus point കുറക്കണം.<<<>>Time Bonus ആദ്യം പദപ്രശ്നം തീർക്കുന്ന ആളിന്റെ സമയത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാക്കണം<<<<

  നല്ല നിർദ്ദേശം. ( സി ബി എസ് സി യിൽ ഗ്രേഡ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതിങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണോ എന്നറിയില്ല.
  )

  നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് നന്ദി ജേക്കബ്.

 • ജലജ

  >>>>lifeline ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരു bonus point കുറക്കണം.<<>

  നല്ല നിർദ്ദേശം . തിരക്കുള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്ഥാനം കളയാതെതന്നെ കളിയവസാനിപ്പിക്കാം.

  മുമ്പെഴുതിയ കമന്റിൽ ഇതും ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നു. publish ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് കാണാനില്ല.

 • Vivek

  Good suggestion Jacob …..

  The bonus should be based on the time taken by the first completed player.

  Currently 30 minute/1 Hr time bonus is applied to all the CWs regardless 11X11, 13X13, 15X15 and difficulty level.

  Current life line system is okay. But I’m not sure whether that will get automatically disabled if the CW is published or not. That should be avoided.

  Players should understand that they will have only two lifelines and use them wisely.

 • Vivek

  One more suggestion regarding Bonus points:

  There should be one more options for Life Line . If reached 99 (single cell missing) in two hours, a single lifeline option could be provided for that player.

 • ജലജ

  പ്രത്യേകനിയമങ്ങൾക്കുള്ള അധികബോണസ് ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയോ? എനിക്ക് ഇല്ല. ബി പി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

 • mashithantuadmin

  കുരുക്ഷേത്ര – മൂന്നിലെ വിജയികള്‍ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ .

  aparichithan
  (സുബൈര്‍) 7930 (21 തവണ rank1).
  menonjalaja
  (ജലജ) 7854
  vinodpl
  (Vinod) 7839
  jacob
  (ജേക്കബ്) 7833
  mujined
  (മുജീബുര്‍ റഹ്മാന്‍) 7322

  ഈ മലയാളം പദ പ്രശ്ന മത്സരം സജീവമാക്കി നിറുത്തിയ എല്ലാ ഭാഷാസ്നേഹികള്‍ക്കും നന്ദി.

  സമയാസമയങ്ങളില്‍ അധിക സൂചന നല്‍കി കമന്റു പേജില്‍ സജീവമായ വ്യക്തികള്‍ക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി.

  നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് പോയിന്റിനു അനുസരിച്ച് ഇഷ്ടപുസ്തകങ്ങള്‍ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ചേര്‍ക്കുക.

  http://mashithantu.com/crossword/bp.php

  ഡിസംബര്‍ 10 നു മുമ്പായി ലഭിക്കുന്ന ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് പുസ്തകങ്ങള്‍ വാങ്ങിച്ചു വിതരണം ചെയ്യാം .

  • ജലജ

   അപ്പോൾ നല്ല പദപ്രശ്നത്തിന് അംഗീകാരം ഇല്ലേ?

 • jojujohnc

  നല്ല പദപ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് BP കൊടുക്കാം എന്നത് നിയമാവലിയില്‍ കാണുന്നില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ആ ശീലം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.

  എല്ലാവരും അവര്‍ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ.പ്ര ക്ക് വേണ്ടി വോട്ടു ചെയ്യൂ.

 • jojujohnc

  ഏഴു പേര്‍ മാത്രമാണ് അവരവര്‍ക്ക് വേണ്ടേ പുസ്തകങ്ങളുടെ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്‌.

 • ജലജ

  നല്ല പദപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ബിപി അധികമായി കൊടുക്കണമെന്നില്ല. വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച പോലെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ആവാമല്ലോ. ഒരു അംഗീകാരം .

 • ജലജ

  നമ്മുടെ ബിജോയ് എവിടെ? കുറെക്കാലമായി ഒരു വിവരവുമില്ലല്ലോ.

 • Pingback: One Man and a Mower

 • Pingback: Brazilian Virgin Hair