Prev Page Next Page

ബുക്ക്‌ പോയിന്റ് (bp)!
ബുക്ക്‌ പോയിന്റ് (bp)! (ഒരു പോയിന്റ് = ഒരു രൂപയുടെ പുസ്തകം)

പദപ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു പൊതുവേ = 15 bp
പ്രത്യേക നിയമങ്ങള്‍ കൂടി ഉണ്ടെങ്കില്‍ = +15bp [total 30bp]
ഒന്നാം സ്ഥാനം = 5bp
രണ്ടു- പതിനൊന്നു = 3 bp വീതം
പന്ത്രണ്ടു - ഇരുപത്തിഒന്ന് = 2bp വീതം


ഇവന്‍റ് ടോപ്‌ = 50 bp
ഇവന്റ് ടോപ്‌ അഞ്ചു പേര്‍ക്ക് = 30bp വീതം
ഇവന്റ് ടോപ്‌ നൂറു പേര്‍ക്ക് = 2bp വീതം
ഇവന്‍റ് മോഡരേറ്റര്‍ - 50bpഇതിനു പുറമേ
ഗ്രാന്‍റ് ഇവന്‍റ് മോഡരേറ്റര്‍ = + 250bp
ഗ്രാന്‍റ് ഇവന്റ് ടോപ്‌ = +500bp
ഗ്രാന്‍റ് ഇവന്റ് 2nd = +200bp
ഗ്രാന്‍റ് ഇവന്റ് 3rd = +100bp
ഗ്രാന്‍റ് ഇവന്റ് ടോപ്‌ 10 = +100 bp
ഗ്രാന്‍റ് ഇവന്റ് ടോപ്‌ 100 = +20 bpവര്‍ഷാവസാനം 100bp യില്‍ കൂടുതല്‍ ഉള്ളവര്‍ക്ക്‌ അത് പുസ്തകം ആയി മാറ്റാവുന്നതാണ്.

© Copyright MashiThantu Softwares