CW-FUN-0150

CW-FUN-0150
Topic : അര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ …അന്തരാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍
By :anjana
Play This Crossword
Top Player’s List

 • kpc

  26 ഡി ഉത്തരത്തിൽ ഒരു അക്ഷരം തെറ്റാണോ എന്ന് സംശയം. എല്ലാ സൈറ്റിലും ‘പ’ എന്നാണ് കണ്ടത്

 • shaji

  39a, 44a, 48b, 7d,8d,18d,19d,29u,,32u, 35u,43u 46u clue please

  • beegees

   39a, skeleton in mashithantu dictionary(slight modification)
   44a, Plunderer in mashithantu dictionary
   48b, വേടന്‍ ml.wiktionary.org SECOND PAGE
   7d,ബലരാമൻml.wiktionary.org
   8d,ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ml.wiktionary.org
   18d ചതിയൻ ml.wiktionary.org 41 മുതൽ 60 വരെയുള്ളവ
   19d,മിടുക്കൻml.wiktionary.org
   29u,ചുറ്റിനടക്കാത്തml.wiktionary.org
   32u, അനുസരിക്കുന്നവൻml.wiktionary.org
   35uകരിമ്പടംml.wiktionary.org
   43u കാമദേവന്‍ml.wiktionary.org 141 മുതൽ 160 വരെയുള്ളവ
   46uചന്ദ്രന്‍ml.wiktionary.org

   • shaji

    Thank you beegees, കായികാഭ്യാസിയും ബലരാമനും പിടി തരുന്നില്ല. സഹായിക്കാമോ ?

    • shaji

     Got it, Thank you.