അന്താക്ഷരി
 • AdminAdmin December 2011 +1 -1

  ഒറിജിനല്‍ അന്താക്ഷരി തന്നെയാകാം. ഒരു പാട്ടിന്റെ കുറഞ്ഞത് രണ്ടു വരി എഴുതണം. പരമാവധി നാല് വരി.
  അവസാന അക്ഷരം വച്ചോ, അവസാന പദത്തിന്റെ ആദ്യ അക്ഷരം വച്ചോ അടുത്ത പാട്ട് തുടങ്ങാം.

  അപ്പോള്‍ തുടങ്ങാം.

  'അ' യില്‍ നിന്ന് തന്നെയാകാം.

 • AdminAdmin December 2011 +1 -1

  എഴുതുന്നതിനു മുമ്പ് "ഞാന്‍ പറയാം " എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് രീഫ്രേഷ്‌ ചെയ്യുക. ആരെങ്കിലും മുമ്പേ "I shall" പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഇല്ലെങ്കില്‍ മാത്രം ഗാനം പകര്‍ത്തുക.

 • ginuvginuv December 2011 +1 -1

  ഞാന്‍ പറയാം

 • ginuvginuv December 2011 +1 -1

  അല്ലിയാമ്പല്‍ കടവിലന്നരയ്ക്ക് വെള്ളം
  അന്ന് നമ്മളൊന്നായി തുഴഞ്ഞില്ലേ കൊതുമ്പുവള്ളം

 • kadhakarankadhakaran December 2011 +1 -1

  കടലിന്നഗാധമാം നീലിമയില്‍
  കതിര്‍ ചിന്നും മുത്തു പോലെ, പവിഴം പോലെ

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  പ്രാണസഖീ ഞാന്‍ വെറുമൊരു പാമരനാം പാട്ടുകാരന്‍
  ഗാനലോകവീഥികളില്‍ വേണുവൂതുമാട്ടിടയന്‍ .

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  വരുവാനില്ലാരുമിങ്ങൊരുനാളുമീവഴി-
  ക്കറിയാം അതെന്നാലുമെന്നും
  പ്രിയമുള്ളൊരാളാരോ വരുവാനുണ്ടെന്നു ഞാന്‍
  വെറുതേ മോഹിക്കുമല്ലൊ

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  മധുരിക്കും ഓര്‍മകളെ മലര്‍മഞ്ചല്‍ കൊണ്ടുവരൂ
  കൊണ്ടുപോകൂ ഞങ്ങളെ ആ മാഞ്ചുവട്ടില്‍

 • suresh_1970suresh_1970 December 2011 +1 -1

  മാരിവില്ലു പന്തലിട്ട സൂര്യ ചക്രവാളം
  മാടി മാടി വിളിക്കുന്നതറിഞ്ഞില്ലേ
  പഞ്ചശരന്‍ വളര്‍ത്തുന്ന പൈങ്കിളിപ്പെണ്ണേ !

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  പാടാം നമുക്കു പാടാം
  വീണ്ടുമൊരു പ്രേമഗാനം
  പാടിപ്പതിഞ്ഞ ഗാനം പ്രാണനുരുകും
  ഗാനം ഗാനം

 • suresh_1970suresh_1970 December 2011 +1 -1


  ഗംഗയാറു പിറക്കുന്നു ഹിമവല്‍ മലയില്‍
  പമ്പയാറു പിറക്കുന്നു ശബരിമലയില്‍
  പൊന്മല നമ്മുടെ ശബരിമല പമ്പാ നമ്മുടെ പുണ്യനദി

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1 (+1 / -0 )

  പാട്ടു പാടി ഉറക്കാം ഞാന്‍ താമരപ്പൂംപൈതലേ
  കേട്ടുകേട്ടു നീയുറങ്ങെന്‍ കരളിന്റെ കാതലേ

 • suresh_1970suresh_1970 December 2011 +1 -1


  കണ്ണീര്‍ ക്കായലിലേതോ കടലാസിന്റെ തോണി
  അലയും കാറ്റിലുലയും കടലാസിന്റെ തോണി

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  തങ്കത്തോണി തെന്മലയോരം കണ്ടേ
  പാലക്കൊമ്പില്‍ പാല്‍ക്കാവടിയും കണ്ടേ

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  കറുത്ത ചക്രവാള മതിലുകള്‍ ചൂഴും കാരാ ഗൃഹമാണ് ഭൂമി
  തലയ്ക്കു മുകളില്‍ ശൂന്യാകാശം താഴെ നിഴലുകള്‍ ഇഴയും നരകം

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  നന്ദകിശോരാ ഹരേ
  മാധവാ നീയാണെന്നഭയം
  തിരുമെയ്യണിയും ശ്രീതിലകങ്ങളില്‍

 • suresh_1970suresh_1970 December 2011 +1 -1

  ശ്രീലതികകള്‍ തളിരണിഞ്ഞുലയവേ
  വാ കിളിമൊഴിയെ തേന്‍ കുളിര്മൊഴിയേ
  അരിയൊരീയൂഞ്ഞാല്‍ അതിലിരുന്നാടൂ
  കനക ലിപികളില്‍ എഴുതിയ കവിതതന്‍ അഴകെഴും
  ശ്രീലതികകള്‍ തളിരണിഞ്ഞുലയവേ

 • mujinedmujined December 2011 +1 -1

  ശ്രീലതികകൾ തളിരണിഞ്ഞുലയവേ
  വാ കിളിമകളേ തേൻ കുളുർമൊഴിയേ
  അരിയൊരീയൂഞ്ഞാൽ അതിലിരുന്നാടൂ
  കനക ലിപികളിൽ എഴുതിയ കവിതതൻ അഴകെഴും

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  അമ്മൂമ്മക്കിളി വായാടി അല്ലിപ്പൂമ്പുഴ താന്തോന്നി
  അമ്മാനം കടവത്തെ അണ്ണാർക്കണ്ണനഹങ്കാരി
  കാണാക്കുയിലേ നിന്നെപ്പോലെ കന്നിനിലാവോ കിന്നാരി

 • mujinedmujined December 2011 +1 -1

  കിളിയേ കിളിയേ നറുതേൻ മൊഴിയേ
  ശിശിരങ്ങളീ വഴിയേ
  കുളിരിൻ ചിറകിൽ പനിനീരലയിൽ
  കളിയാടി വാ ഇതിലേ
  വിളയാടി വാ ഇതിലേ

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  ഇനിയൊരു ജന്മമുണ്ടെങ്കില്‍ നമുക്കാ സരയൂ തീരത്ത് കാണാം
  പിന്നെയും ജന്മമുണ്ടെങ്കില്‍ യാദവ യമുനാ തീരത്ത് കാണാം..

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി കറുത്ത മണവാട്ടി. കൂടെവിടെ കൂടെവിടെ.
  കൂട്ടിന്നിണയല്ലേ കൊഞ്ചും മൊഴിയല്ലേ. കൂടെ വരൂ കൂടെ വരൂ.

 • suresh_1970suresh_1970 December 2011 +1 -1

  കറുകറുത്തൊരു പെണ്ണാണ്
  കടഞ്ഞെടുത്തൊരു മെയ്യാണ്
  കാടിന്റെ ഓമന മോളാണ്
  ഞാവല്‍ പഴത്തിന്റെ ചേലാണ്
  ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളു തുടുത്താണ്

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  ഏതാ അക്ഷരം? നിള തന്നത് “വ” അല്ലേ സുരേഷേ?

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  താരും തളിരും മിഴി പൂട്ടി താഴെ ശ്യാമാംബരത്തിൻ നിറമായി
  ഏകയായ് കേഴുമ്പോള്‍ കേൾപ്പൂ ഞാൻ നിൻ സ്വനം

 • suresh_1970suresh_1970 December 2011 +1 -1

  mine was second. use poonillaav's song. jenish see the time post ! you will get the answer!

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  സ്വപ്നങ്ങള്‍ സ്വപ്നങ്ങളേ നിങ്ങള്‍
  സ്വര്‍ഗ്ഗകുമാരികളല്ലോ?
  നിങ്ങളീ ഭൂമിയില്‍ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കില്‍
  നിശ്ചലം ശൂന്യമീ ലോകം

 • suresh_1970suresh_1970 December 2011 +1 -1

  എഴുതുന്നതിനു മുമ്പ് "ഞാന്‍ പറയാം " എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് രീഫ്രേഷ്‌ ചെയ്യുക. ആരെങ്കിലും മുമ്പേ "I shall" പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഇല്ലെങ്കില്‍ മാത്രം ഗാനം പകര്‍ത്തുക. good suggestion. they expected to happen this !!!

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  ലജ്ജാവതിയെ നിന്റെ കള്ളക്കടക്കണ്ണില് -
  താഴംപൂവോ, താമരപ്പൂവോ, തേനോ, തേന് നിലാവോ

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  നിലാവേ മായുമോ കിനാവും നോവുമായി
  ഇളംതേന്‍ തെന്നലായി തലോടും പാട്ടുമായി
  ഇതള്‍ മാഞ്ഞോരോര്‍മ്മയെല്ലാം
  ഒരു മഞ്ഞു തുള്ളിപോലെ അറിയാതലിഞ്ഞു പോയി
  നിലാവേ മായുമോ കിനാവും നോവുമായി

 • suresh_1970suresh_1970 December 2011 +1 -1

  നീര്‍മിഴിപ്പീലിയില്‍ നീര്‍മണി തുളുമ്പീ
  നീയെന്നരികില്‍ നിന്നൂ
  കണ്ണുനീര്‍ തുടക്കാതെ
  ഒന്നും പറയാതെ
  നിന്നൂ ഞാനുമൊരന്യനെപ്പോല്‍
  വെറും അന്യനെപ്പോല്‍

 • mujinedmujined December 2011 +1 -1

  അന്തിപ്പൊൻ‌വെട്ടം മെല്ലെത്താഴുമ്പോൾ..
  അന്തിപ്പൊൻ‌വെട്ടം കടലിൽ മെല്ലെത്താഴുമ്പോൾ
  മാനത്തെ മുല്ലത്തറയിലെ മാണിക്ക്യച്ചെപ്പ്
  വിണ്ണിൻ മാണിക്ക്യച്ചെപ്പ്

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  മാരിവില്ലിൻ തേൻ മലരേ
  മാഞ്ഞു പോകയോ മാഞ്ഞു പോകയോ

 • suresh_1970suresh_1970 December 2011 +1 -1

  പാമ്പുകള്‍ക്ക് മാളമുണ്ട്
  പറവകള്‍ക്കാകാശമുണ്ട്
  മനുഷ്യപുത്രനു തലചായ്ക്കാന്‍
  മണ്ണിലിടമില്ല മണ്ണിലിടമില്ല

 • mujinedmujined December 2011 +1 -1

  മനുഷ്യൻ മതങ്ങളെ സൃഷ്‌ടിച്ചു
  മതങ്ങൾ ദൈവങ്ങളെ സൃഷ്‌ടിച്ചു
  മനുഷ്യനും മതങ്ങളും ദൈവങ്ങളും കൂടി
  മണ്ണുപങ്കുവെച്ചു മനസ്സുപങ്കുവെച്ചു ...

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  പഞ്ചതന്ത്രം കഥയിലെ..പഞ്ചവർണ്ണ കുടിലിലെ..
  മാണിക്യ പൈങ്കിളി മാനം പറക്കുന്ന വാനമ്പാടിയെ സ്നേഹിച്ചു..
  ഒരു..വാനമ്പാടിയെ സ്നേഹിച്ചു..

 • suresh_1970suresh_1970 December 2011 +1 -1


  സാഗരങ്ങളെ പാടി ഉണര്‍ത്തിയ
  സാമ ഗീതമെ സാമ സംഗീതമേ

 • mujinedmujined December 2011 +1 -1

  സ്നേഹമേ സ്നേഹമേ
  തോളോടു തോൾ ചേർന്ന നാളുകൾ
  ഇനിയോർമ്മകൾ മാത്രം
  ഇനിയോർമ്മകൾ മാത്രം

 • suresh_1970suresh_1970 December 2011 +1 -1


  മാനസമൈനേ വരൂ
  മധുരം നുള്ളിത്തരൂ
  നിന്നരുമപ്പൂവാടിയില്‍
  നീ തേടുവതാരെയാരെ

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  താമരപ്പൂവില്‍ വാഴും ദേവിയല്ലോ നീ
  പൂനിലാക്കടലില്‍ പൂക്കും പുണ്യമല്ലോ നീ - “ന”

 • suresh_1970suresh_1970 December 2011 +1 -1

  നീലജലാശയത്തില്‍
  ഹംസങ്ങള്‍ നീരാടും പൂങ്കുളത്തില്‍
  നീര്‍പ്പോളകളുടെ ലാളനമേറ്റൊരു
  നീലത്താമര വിരിഞ്ഞു

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  വന്ദേമുകുന്ദ ഹരേ ജയശൌരേ
  സന്താപഹാരിമുരാരേ
  ദ്വാപരചന്ദ്രികാ ചര്ച്ചിതമാം
  നിന്റെ ദ്വാരകാപുരിയെവിടേ - “ദ”

 • suresh_1970suresh_1970 December 2011 +1 -1

  ദേവതാരു പൂത്തു എന്‍ മനസ്സിന്‍ താഴ്വരയില്‍
  നിതാന്തമാം തെളിമാനം പൂത്ത നിശീധിനിയില്‍
  നിഴലും പൂനിലാവുമായ് ദൂരെ വന്നു ശശികല
  മഴവില്ലിന്‍ അഴകായി ഒരു നാളില്‍ വരവായി
  ഏഴഴകുള്ളൊരു തേരില്‍ എന്റെ ഗായകന്‍

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  നീലവാനച്ചോലയിൽ നീന്തിടുന്ന ചന്ദ്രികേ…
  ഞാൻ രചിച്ച കവിതകൾ
  നിന്റെ മിഴിയിൽ കണ്ടു ഞാൻ
  വരാതെ വന്ന എൻ...ദേവീ - “ദ”

 • suresh_1970suresh_1970 December 2011 +1 -1

  ദേവസഭാതലം രാഗിലമാകുവാന്‍
  നാദമയൂഖമേ സ്വാഗതം സ്വാഗതം (സരിഗമ പറയണ്ടല്ലോ അല്ലേ :) )
  മയൂരനാദം സ്വരമായ് വിടരും ഷഡ്ജം അനാഗത മന്ത്രം
  മയൂര നടനം ലയമായ് തെളിയും ഷഡ്ജം ആധാര നാദം

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  നല്ലോലപ്പൈങ്കിളീ നാരായണക്കിളീ

  നാളെയ്ക്കൊരുവട്ടിപ്പൂ വേണം

  നാളെയ്ക്കൊരുവട്ടിപ്പൂ വേണം

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  വരമഞ്ഞളാടിയ രാവിന്റെ മാറില്‍ ഒരു മഞ്ഞു തുള്ളിയുറങ്ങി...
  മിഴിനേരമെന്തിനോ തേങ്ങി നിലാവില്‍ വിരഹമെന്നാലും മയങ്ങി... - “മ”

 • suresh_1970suresh_1970 December 2011 +1 -1


  മനുഷ്യന്‍ മതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു
  മതങ്ങള്‍ ദൈവങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു
  മനുഷ്യനും മതങ്ങളും ദൈവങ്ങളും കൂടി
  മണ്ണു പങ്കുവെച്ചു.

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  മഞ്ജുഭാഷിണീ മണിയറവീണയില്‍
  മയങ്ങിയുണരുന്നതേതൊരു രാഗം
  ഏതൊരു ഗീതം

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  പാടുന്നോ പുഴ പാടുന്നോ
  പാരാവാരം തേടുന്നോ

 • suresh_1970suresh_1970 December 2011 +1 -1

  jalaja chechi - repeated song

നമസ്കാരം,

ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ താഴെ കാണുന്ന ഒരു ബട്ടണ്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പദപ്രശ്നത്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്ന പാസ്‌വേഡ് ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കാം. ( അതു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ലേ? )

Sign In Apply for Membership

In this Discussion