അന്താക്ഷരി
 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  സംഗീതമേ നിന്‍ പൂഞ്ചിറകില്‍
  എന്നോമലാള്‍ തന്‍ കണ്ണീരോ
  വിട ചൊല്ലി പിരിയും വേദിയിതില്‍
  വേദന വിടര്‍ത്തിയ പനിനീരോ

 • suresh_1970suresh_1970 December 2011 +1 -1

  പരിത്രാണായ സാധൂനാം
  വിനാശായ ച ദുഷു്കൃതാം
  ധര്‍മ്മസംസ്ഥാപനാര്‍ത്ഥായ
  സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  യാത്രയായ് സൂര്യാങ്കുരം ഏകയായ് നീലാംബരം
  ആര്‍ദ്രമാം സ്നേഹം തേടി നോവുമായ് ആരോ പാടി

 • suresh_1970suresh_1970 December 2011 +1 -1

  പൊട്ടിത്തകര്‍ന്ന കിനാവിന്റെ മയ്യത്ത്
  കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകരയുന്ന പെണ്ണേ
  കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകരയുന്ന പെണ്ണേ
  കെട്ടുകഴിഞ്ഞ വിളക്കിന്‍ കരിന്തിരി
  കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കരയുന്നതെന്തേ
  കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കരയുന്നതെന്തേ?

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  കാട്ടിലെ പാഴ്മുളം തണ്ടില് നിന്നും
  പാട്ടിന്റെ പാലാഴി തീര്ത്തവളെ (2)
  ആനന്ദകാരിണീ അമൃത ഭാഷിണീ
  ഗാനവിമോഹിനീ വന്നാലും

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  വെള്ളിനക്ഷത്രമേ നിന്നെ നോക്കി
  തുള്ളിത്തുളുമ്പുകയെന്യേ
  മാമകചിത്തത്തിലന്നും ഇല്ല
  മാദക വ്യാമോഹമൊന്നും

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  വിപഞ്ചികേ വിപഞ്ചികേ
  വിട പറയും മുമ്പൊരു വിഷാദഗീതം കൂടി
  ഈയൊരു വിഷാദഗീതം കൂടി

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  കാട് കറുത്ത കാട് മനുഷ്യനാദ്യം പിറന്നവീട്
  കൊടുംകാറ്റില്‍ ചിറകു വീശി തളര്‍ന്ന പൊന്മാനിരുന്ന കൂട്

 • suresh_1970suresh_1970 December 2011 +1 -1

  കസവിന്റെതട്ടമിട്ട് നാണിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന
  പതിനാലാം രാവിലെ പൂനിലാവേ
  കണ്ണാടിക്കവിളത്തു നീലവര്‍ണ്ണമെന്താണ്?
  കാമുകന്‍ നുള്ളിയോ വെണ്ണിലാവേ?
  കാമുകന്‍ നുള്ളിയോ വെണ്ണിലാവേ?

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  വെണ്ണിലാ ചന്ദനക്കിണ്ണം പുന്നമടക്കായലില്‍ വീണേ
  കുഞ്ഞിളം കയ്യില്‍ മെല്ലെ കോരിയെടുക്കാന്‍ വാ
  മുണ്ടകന്‍ കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ്..ആറ്റക്കിളി പോകും നേരം
  മഞ്ഞണിത്തൂവല്‍ കൊണ്ടൊരു കൂടൊരുക്കാന്‍ വാ

 • suresh_1970suresh_1970 December 2011 +1 -1

  വെണ്ണയോ വെണ്ണിലാവുറഞ്ഞതോ
  വെളുത്തപെണ്ണേ നിന്റെ പൂമേനി!
  കവിതയോ കവിയുമിന്ദ്രജാലമോ
  കറുത്തകണ്ണില്‍ കണ്ടപൂന്തോണീ!

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  പാലരുവീ നടുവിൽ...പണ്ടൊരു പൌർണ്ണമാസീരാവിൽ...
  തോണിക്കാരിയാം മത്സ്യഗന്ധിയെ മാമുനിയൊരുവൻ കാമിച്ചു....

 • suresh_1970suresh_1970 December 2011 +1 -1

  കണ്ടപൂന്തോണീ - want ക not പ

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  കണ്ടപൂന്തോണീ ഒറ്റ വാക്കല്ല. (കണ്ട പൂന്തോണീ)
  അതിനാല്‍ 'പ' തന്നെയാണ് വേണ്ടത്

 • suresh_1970suresh_1970 December 2011 +1 -1

  പുലരിത്തൂമഞ്ഞുതുള്ളിയില്‍
  പുഞ്ചിരിയിട്ടു പ്രപഞ്ചം
  ഭാരം താങ്ങാനരുതാതെ
  നീര്‍മണി വീണുടഞ്ഞു വീണുടഞ്ഞു

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  വില്‌ക്കാനുണ്ടോ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍
  സ്വര്‍ഗ്ഗം തേടും മോഹങ്ങള്‍
  നില്‌ക്കൂ ചൊല്ലൂ പൂങ്കാറ്റേ
  പൊന്നോണപ്പൂവിന്റെ നാട്ടീന്നും
  എന്നിങ്ങു വന്നു നീ പൂങ്കാറ്റേ
  ഓരോരോ തീരം തേടിപ്പോകും
  കുഞ്ഞിക്കാറ്റേ...

 • suresh_1970suresh_1970 December 2011 +1 -1

  കണ്ണെത്താ ദൂരെ മറുതീരം
  മറുതീരത്തെ കോണില്‍ സംക്രമം
  തിമിലക്കൈത്താളം
  കാവില്‍ കൊണ്ടാടും മേളം
  ചിറ്റാരം കാറ്റില്‍ മര്‍മ്മരം

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  മനസ്സിനുള്ളില്‍ മയക്കം കൊള്ളും
  മണിപ്പിറാവേ എണീറ്റാട്ടേ
  മദിരാശിപ്പട്ടണത്തില്‍ പോയ്‌വരേണം നീ
  മടക്കത്തിലൊരുത്തനെ കൊത്തിക്കൊണ്ടു പോരണം

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  BREAK ;;)

 • suresh_1970suresh_1970 December 2011 +1 -1

  BREAK FAST

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  പത്തുവെളുപ്പിന് മുറ്റത്തുനിക്കണ
  കസ്തൂരിമുല്ലക്ക് കാതുകുത്ത്
  എന്റെ കസ്തൂരിമുല്ലക്ക് കാതുകുത്ത്

 • ginuvginuv December 2011 +1 -1

  കണ്ണുനട്ടു കാത്തിരുന്നിട്ടും - എന്റെ
  കരളിന്റെ കരിമ്പുതോട്ടം കട്ടെടുത്തതാരാണ്
  ഓ....
  കട്ടെടുത്തതാരാണ്
  പൊന്നുകൊണ്ടു വേലി കെട്ടീട്ടും - എന്റെ
  കല്‍ക്കണ്ടക്കിനാവുപാടം കൊയ്തെടുത്തതാരാണ്
  ഓ....
  കൊയ്തെടുത്തതാരാണ്

 • suresh_1970suresh_1970 December 2011 +1 -1

  കേരളം കേരളം കേളികൊട്ടുയരുന്ന കേരളം
  കേളീ കദംബം പൂക്കും കേരളം
  കേര കേളീ സദനമാമെന്‍ കേരളം

 • ginuvginuv December 2011 +1 -1

  കേര നിരകളാടും ഒരു ഹരിത ചാരു തീരം
  പുഴയോരം കള മേളം കവിത പാടും തീരം
  കായലലകൾ പുൽകും തണുവലിയുമീറൻ കാറ്റിൽ
  ഇള ഞാറിൻ ഇലയാടും കുളിരുലാവും നാട്

 • suresh_1970suresh_1970 December 2011 +1 -1

  നാരായണം ഭജേ നാരായണം ലക്ഷ്മി‌
  നാരായണം ഭജേ നാരായണം
  നാളീകലോചനം നാരായണം ഘോര
  നരകവിമോചനം നാരായണം
  നാരദരപൂജിതം നാരായണം ദീവ്യ
  നാമസഹസ്രകം നാരായണം

 • ginuvginuv December 2011 +1 -1

  നാടോടിപ്പൂന്തിങ്കൾ മുടിയിൽച്ചൂടി
  നവരാത്രിപ്പുള്ളോർക്കുടമുള്ളിൽ മീട്ടി
  കണിക്കൊന്നപ്പൂ മണിക്കമ്മലണിഞ്ഞും
  പുളിയിലക്കരകസവുമുണ്ടുടുത്തും
  പുഴയിന്നൊരു നാടൻ പെണ്ണായോ

 • m.s.priyam.s.priya December 2011 +1 -1

  പുഴയോരഴകുള്ള പെണ്ണ്
  ആലുവപ്പുഴയോരഴകുള്ള പെണ്ണ്
  കല്ലും മാലയും മാറില്‍ ചാര്‍ത്തിയ
  ചെല്ലക്കൊലുസിട്ട പെണ്ണ്

 • suresh_1970suresh_1970 December 2011 +1 -1

  പ്രഭാത ശീവേലി തൊഴുതുമടങ്ങുമ്പോള്‍
  പ്രസാദം കരുതിയതാര്‍ക്കു വേണ്ടി
  അഷ്ടപദിഗാനം കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ നിന്മനം
  ഇടയ്ക്കയായ് തുടിക്കുന്നതാര്‍ക്കു വേണ്ടീ

 • m.s.priyam.s.priya December 2011 +1 -1

  വിളക്കു വെയ്ക്കും വിണ്ണില്‍ തൂവിയ സിന്ദൂരം
  കനകനിലാവില്‍ ചാലിച്ചെഴുതി നിന്‍ ചിത്രം
  ഒരു മലരമ്പിളി മുത്തൊളിയാല്‍ നിന്‍ കവിളില്‍ കളമെഴുതി
  മണിമുകില്‍ തന്നൊരു കരിമഷിയാല്‍ നിന്‍ മിഴികളിലഴകെഴുതി
  എന്റെയുള്ളിലെന്നും നിന്റെയോര്‍മ്മകള്‍…നിന്റെയോര്‍മ്മകള്‍…

 • ampilymanojampilymanoj December 2011 +1 -1

  നാട്ടുമാവിന്‍ കൊമ്പിലെ
  ആരുമറിയാച്ചില്ലയില്‍
  കൂടുമെനയും കിളിയുടെ
  കനവുകളില്‍ സ്നേഹോദയം

 • suresh_1970suresh_1970 December 2011 +1 -1

  സന്തോഷം വേണോ സൗന്ദര്യം വേണമോ
  സൗഭാഗ്യം വേണമെങ്കില്‍ പോരൂ
  ഞാനൊരു റാണി മാനസ മോഹിനി
  എന്നില്‍ മയങ്ങാത്തതാരോ!

 • m.s.priyam.s.priya December 2011 +1 -1

  മയങ്ങിപ്പോയി ഞാന്‍ മയങ്ങിപ്പോയി
  കളിയണിയറയില്‍ ഞാന്‍ മയങ്ങിപ്പോയി
  നീ വരുമ്പോള്‍ നിന്‍ വിരല്‍തൊടുമ്പോള്‍
  അഴകിന്‍ മിഴാവായ് തുളുമ്പിപ്പോയി

 • ampilymanojampilymanoj December 2011 +1 -1

  താഴമ്പൂ മുടിമുടിച്ച്‌
  പതിനെട്ടു മുഴം ചേല ഞൊറിഞ്ഞുടുത്ത്‌
  വെള്ളിചിട്ടണിഞ്ഞ്‌ മൂക്കുത്തിയണിഞ്ഞ്‌
  മകളൊരുങ്ങ്‌ മനമകളൊരുങ്ങ്‌

 • m.s.priyam.s.priya December 2011 +1 -1

  മഴനീര്‍ത്തുള്ളികള്‍ നിന്‍ തനുനീര്‍മുത്തുകള്‍
  തണുവായ് പെയ്തിടും കനവായ് തോര്‍ന്നിടും
  വെണ്‍ ശംഖിലെ ലയഗാന്ധര്‍വ്വമായ്
  നീയെന്റെ സാരംഗിയില്‍
  ഇതളിടും നാളത്തിന്‍ തേന്‍ തുള്ളിയായ്
  കതിരിടും മോഹത്തിന്‍ പൊന്നോളമായ്

 • suresh_1970suresh_1970 December 2011 +1 -1

  ഒരുകൊട്ട പൊന്നുണ്ടല്ലോ മിന്നുണ്ടല്ലോ
  മേനി നിറയെ
  കരയല്ലേ ഖല്‍ബിന്‍ മണിയേ
  കല്‍ക്കണ്ടക്കനിയല്ലേ
  അരിമുല്ല പൂവളപ്പിലു പടച്ചവന്‍ വിരിയിച്ച തൂമലരല്ലേ
  അഴകിന്റേ പൂന്തോപ്പിലാടാന്‍ വന്നൊരു മയിലല്ലേ

 • m.s.priyam.s.priya December 2011 +1 -1

  സുരേഷിനു തെറ്റിയല്ലോ :-?

 • ampilymanojampilymanoj December 2011 +1 -1

  പൂക്കൈത പൂക്കുന്ന പാടങ്ങളില്‍ രാത്രി
  പൊന്നാട നെയ്യുന്നു പൂന്തിങ്കളില്‍
  മഞ്ഞു പെയ്യുന്ന മാര്‍കഴി മാസവും വന്നെത്തി
  എന്നിട്ടുമെന്ത്യേ വരുന്നില്ല പൈങ്കിളി

 • suresh_1970suresh_1970 December 2011 +1 -1

  സുരേഷിനു തെറ്റിയല്ലോ !!

  If someone edit their earlier post after somebody has replied. What can i do ?

 • m.s.priyam.s.priya December 2011 +1 -1

  പാലപ്പൂവിതളില്‍ വെണ്ണിലാപ്പുഴയില്‍
  ലാസ്യമാര്‍ന്നണയും സുരഭീരാത്രി
  അനുരാഗികളാം തരുശാഖകളില്‍
  ശ്രുതിപോല്‍ പൊഴിയും ഇളമഞ്ഞലയില്‍
  കാതില്‍ നിന്‍ സ്വരം

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  സായന്തനം നിഴല്‍ വീശിയില്ല ശ്രാവണപ്പൂക്കളുറങ്ങിയില്ല..
  പൊയ്പ്പോയ നാളിന്‍ മയില്‍പ്പീലിമിഴികളില്‍ നീലാഞ്ജനദ്യുതി മങ്ങിയില്ല.

 • m.s.priyam.s.priya December 2011 +1 -1

  മോഹം കൊണ്ടു ഞാന്‍ ദൂരെയേതോ
  ഈണം പൂത്ത നാള്‍
  മധു തേടിപ്പോയി
  നീളേ താഴേ തളിരാര്‍ന്നു പൂവനങ്ങള്‍

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  പാർവ്വണേന്ദുവിൻ ദേഹമടക്കി
  പാതിരാവിൻ കല്ലറയിൽ
  കരിമുകിൽ കണ്ണീരടക്കിയടക്കി
  ഒരു തിരി വീണ്ടും കൊളുത്തി - പാവം
  ഒരു തിരി വീണ്ടും കൊളുത്തി

 • m.s.priyam.s.priya December 2011 +1 -1

  കുന്നത്തെ കൊന്നയ്ക്കും പൊൻ മോതിരം
  ഇന്നേതോ തമ്പുരാൻ തന്നേ പോയോ
  പല്ലക്കിലേറിയോ വന്നു രാവിൽ
  പഞ്ചമിത്തിങ്കളോ കൂടെ വന്നു
  വരവേൽക്കുകയായോ കുരവയിട്ടു കിളികൾ വഴി നീളേ
  വരി നെൽക്കതിരാടാ വയലണിഞ്ഞു ഒരു നവവധു പോലെ ...

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  പതിനാലാം രാവുദിച്ചത് മാനത്തോ
  കല്ലായിക്കടവത്തോ
  പനിനീരിന്‍ പൂ വിരിഞ്ഞത്
  മുറ്റത്തോ.. കണ്ണാടി കവിളത്തോ

 • m.s.priyam.s.priya December 2011 +1 -1

  കണ്ണാടിക്കൂടും കൂട്ടി കണ്ണെഴുതി പൊട്ടും കുത്തി
  കാവളം പൈങ്കിളി വായോ
  കുഞ്ഞാറ്റപ്പെണ്ണിനുടുക്കാന്‍ കുടമുല്ലക്കോടിയുമായി
  കൂകിയും കുറുകിയും വായോ
  മഴയോലും മഞ്ഞല്ലേ മുളയോലക്കൂടല്ലേ
  അഴകോലും മിഴിയോരം കുളിരൂറും കനവല്ലേ
  മണവാളന്‍ വന്നുവിളിച്ചാല്‍ നാണം കൊള്ളും മനസ്സല്ലേ....

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  മറന്നോ നീ നിലാവില്‍
  നമ്മളാദ്യം കണ്ടൊരാ രാത്രി
  കലാലോലം കടാക്ഷങ്ങള്‍
  മനസ്സില്‍ കൊണ്ടൊരാ രാത്രി

 • ampilymanojampilymanoj December 2011 +1 -1


  രൂപവതീ നിന്‍ രുചിരാധരമൊരു
  രാഗപുഷ്പമായ് വിടര്‍ന്നൂ
  ആനവസൂന പരാ‍ഗം നുകരാന്‍
  പ്രേമശലഭമായ് പറന്നു ഞാന്‍ പറന്നു

 • m.s.priyam.s.priya December 2011 +1 -1

  പിച്ചവച്ച നാള്‍മുതല്‍ക്കു നീ എന്‍റെ സ്വന്തം
  എന്‍റെ സ്വന്തമായ് ആശ കൊണ്ടു കൂടുകൂട്ടി നാം
  ഇഷ്ടം കൂടി എന്നും എന്നും

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  എന്‍ പൂവേ പൊന്‍‌പൂവേ
  ആരീരാരം പൂവേ
  കനവും നീ നിനവും നീ
  വായോ വായോ വാവേ

 • ampilymanojampilymanoj December 2011 +1 -1

  വാര്‍ത്തിങ്കളേ കാര്‍കൊണ്ടലില്‍ മാഞ്ഞുവോ
  രാക്കോണിലെ താരങ്ങളും തേങ്ങിയോ
  പാഴ്നിഴല്‍ നടനമാടും പാതിരാ ചെരിവിലേതോ
  പകല്‍ക്കിളികരയുമൊരുകുളിര്‍മൊഴിയോനമസ്കാരം,

ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ താഴെ കാണുന്ന ഒരു ബട്ടണ്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പദപ്രശ്നത്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്ന പാസ്‌വേഡ് ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കാം. ( അതു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ലേ? )

Sign In Apply for Membership

In this Discussion