അന്താക്ഷരി
 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  ഇത് ഒരു മണിക്കൂറിനകം മൂന്നാം തവണയും..... :)

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1


 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  സന്ധ്യേ കണ്ണീരിതെന്തേ സന്ധ്യേ
  സ്നേഹമയീ കേഴുകയാണോ നീയും
  നിന്‍ മുഖംപോല്‍ നൊമ്പരംപോല്‍
  നില്‍പ്പൂ രജനിഗന്ധി
  സന്ധ്യേ കണ്ണീരിതെന്തേ സന്ധ്യേ

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  സംഗീതമേ ജീവിതം സംഗീതമേ ജീവിതം
  ഒരു മധുര സംഗീതമേ ജീവിതം
  ഒരു മധുര സംഗീതമേ ജീവിതം
  സമ്പത്തും ഭാഗ്യവും ഒന്നിച്ചു ചേര്ന്നാല്
  സങ്കല്പം പോലെല്ലാം സാധിക്കുമെന്നാല്
  സമ്പത്തും ഭാഗ്യവും ---bha

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  ഭാരതമെന്നാല്‍ പാരിന്‍ നടുവില്‍
  കേവലമൊരുപിടിമണ്ണല്ല
  ജനകോടികള്‍ നമ്മെ നാമായ് മാറ്റിയ
  ജന്മഗൃഹമല്ലോ

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  ജാനകീ ജാനേ ..രാമാ ജാനകീ ജാനേ
  കദന നിദാനം നാ ഹം ജാനേ
  മോക്ഷ കവാടം നാ ഹം ജാനേ ജാനകീ ജാനേ - “ജ”

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  ഇതും അല്‍പ്പം മുന്‍പേ വന്നതാണല്ലോ

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  ജമന്തി പൂക്കള് ജനുവരിയുടെ മുടി നിറയെ ജമന്തി പൂക്കള്
  എന്റെ പ്രിയതമയുടെ ചൊടി നിറയെ സുഗന്ധിപ്പൂക്കള്
  ജമന്തി പൂക്കള് ജനുവരിയുടെ മുടി നിറയെ ജമന്തി
  പൂക്കള് എന്റെ പ്രിയതമയുടെ ചൊടി നിറയെ സുഗന്ധിപ്പൂക്കള് ----sa

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  സാമജ സഞ്ചാരിണീ സരസീരുഹ മധു വാദിനീ
  ശൃണു മമ ഹൃദയം സ്മര ശരനിലയം
  സാമജ സഞ്ചാരിണീ സരസീരുഹ മധു വാദിനീ

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  വാ വാ മനോരഞ്ജിനി സുരാന്ഗിണി സൂപ്പര് സുരസുന്ദരി
  ഹേ നളചരിതം കഥയിന് ദമയന്തിയോ
  കണ്വാശ്രമത്തിന് കാവ്യ ശകുന്തളയോ
  ഒമര് ഖയ്യാമിന് കവിത തുളുമ്പുന്ന മധുപാത്രമോ - “മ”

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  മധുരം ജീവാമൃത ബിന്ദു
  ഹൃദയം പാടും ലയസിന്ധു
  മധുരം ജീവാമൃത ബിന്ദു

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  ബന്ധുവാര് ശത്രുവാര്
  ബന്ധനത്തിന് നോവറിയും കിളിമകളേ പറയൂ - “പ”

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  ജെനീഷിനെക്കൊണ്ട് തോറ്റു. ഇതല്ലേ ഇത്തിരി മുന്‍പേ നിള എഴുതിയത്..? :)

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  അതിപ്പോള്‍ വന്നതേയുള്ളൂ .

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  ബിന്ധുബിന്ധു, സിന്ധുസിന്ധു,
  ബന്ധുബന്ധു, മന്ത്രി ബന്ധുമന്ത്രി ബന്ധു - “ബ” :-))

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  സ്വന്തം കൃതിയാണോ? :-j
  ഇനി ജെനീഷ് പണ്ഡിറ്റ്‌ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വരുമോ? :-))

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  ബിന്ദൂ നീയാനന്ദബിന്ദുവോ
  എന്നാത്മാവില്‍ വിരിയും വര്‍ണ്ണപുഷ്പമോ
  ആതിരാക്കുളിരൊളി തെന്നലോ - "ത”

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  ജെനീഷേ ഇതും വന്നതാ .....ഞാന്‍ തന്നെ എഴുതിയിരുന്നു.
  എന്റെ വക തന്നെ ഒന്നുകൂടി....

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  ബന്ധങ്ങളൊക്കെയും വ്യര്‍ത്ഥം - പിന്നെ
  എന്തിനീ അവകാശത്തര്‍ക്കം
  ബന്ധങ്ങളൊക്കെയും വ്യര്‍ത്ഥം - പിന്നെ
  എന്തിനീ അവകാശത്തര്‍ക്കം

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  അകലെ അകലെ നീലാകാശം.
  അലതല്ലും മേഘതീര്ത്ഥം.
  അരികിലെന്തേ ഹൃദയാകാശം.
  അലതല്ലും രാഗതീര്ത്ഥം - “ര”

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  രാഗേന്ദുകിരണങ്ങള്‍ ഒളിവീശീയില്ലാ
  രജനീകദംബങ്ങള്‍ മിഴിചിമ്മിയില്ലാ
  മദനോത്സവങ്ങള്‍ക്കു നിറമാല ചാര്‍ത്തീ
  മനവും തനുവും മരുഭൂമിയായി
  നിദ്രാവിഹീനങ്ങളല്ലോ എന്നും അവളുടെ രാവുകള്‍'...........“ര”

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  രാരീരം രാരി രാരീരം രാരി രാരീരം രാരീരം രാരോ രാരീരം രാരി രാരീരം രാരി രാരീരം രാരീരം രാരോ പൂവുറങ്ങി പൂങ്കുയിലുറങ്ങി-കണ്ണേ നീ മാത്രമെന്തേ ഉറങ്ങിയില്ല? - “ഉ”

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  ഉറങ്ങാന്‍ കിടന്നാല്‍ ഓമനേ നീ
  ഉറക്കുപാട്ടാകും
  നിന്റെ മടിയില്‍ ഞാന്‍ തലചായ്ച്ചാല്‍
  നീയൊരു മാണിക്ക്യ തൊട്ടിലാകും.......ത

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  താമരപ്പൂവിൽ വാഴും ദേവിയല്ലോ നീ
  പൂനിലാക്കടലിൽ പൂക്കും പുണ്യമല്ലോ നീ - “ന”

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  നാളീകേരത്തിന്റെ നാട്ടിലെനിക്കൊരു
  നാഴിയിടങ്ങഴി മണ്ണുണ്ട്‌
  നാളീകേരത്തിന്റെ നാട്ടിലെനിക്കൊരു
  നാഴിയിടങ്ങഴി മണ്ണുണ്ട്‌ - ഒരു
  നാഴിയിടങ്ങഴി മണ്ണുണ്ട്‌
  അതിൽ നാരായണക്കിളിക്കൂടു പോലുള്ളൊരു
  നാലു കാലോലപ്പുരയുണ്ട്‌

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  കളിപ്പാട്ടമായ് കണ്മണീ നിന്റെ മുന്നില് മനോവീണ മീട്ടുന്നു ഞാന്...
  കളിപ്പാട്ടമായ് കണ്മണീ നിന്റെ മുന്നില് മനോവീണ മീട്ടുന്നു ഞാന്...
  നെഞ്ചിലെ മോഹമാം ജലശയ്യയില് നിന് സ്വരക്കൂടു കൂട്ടുന്നു ഞാന് ദേവീ - “ദ”

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  ദേവീ നിന്‍ ചിരിയില്‍ കുളിരോ പാലൊളിയോ?
  അനുദിനമനുദിനമെന്നില്‍ നിറയും
  ആരാധനാ മധുരാഗം നീ
  ദേവീ നിന്‍ ചിരിയില്‍ കുളിരോ പാലൊളിയോ?

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  പാതിമെയ് മറഞ്ഞതെന്തേ സൗഭാഗ്യ താരമേ...
  രാവിൻ നീല കലികയിൽ ഏക ദീപം നീ...
  അറിയാതുണർന്നു കതിരാർന്ന ശീലുകൾ....
  കളമൈനകൾ രാപ്പന്തലിൽ പാടി ശുഭരാത്രി.. - “ശ”

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  ശുഭയാത്രാഗീതങ്ങള്‍
  പാടുകയല്ലോ കിളിയും കാറ്റും
  കൂട്ടിനണയും ഞാനും .........ഞ

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  ഞാറ്റുവേലക്കിളിയേ നീ പാട്ടുപാടിവരുമോ
  കൊന്നപൂത്തവഴിയിൽ പൂവെള്ളുമൂത്തവയലിൽ
  കാത്തുനിൽപ്പുഞാനി പുത്തിലഞ്ഞിച്ചോട്ടിൽ തനിയേ -“ത”

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  താനേ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും തന്‍
  താമരമെത്തയിലുരുണ്ടും
  മയക്കം വരാതെ മാനത്തു കിടക്കുന്നു
  മധുമാസ സുന്ദര ചന്ദ്രലേഖ..........ച

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  ചക്രവര്‍‌ത്തി നീ
  ബംബര്‍ ചക്രവര്‍ത്തി നീ
  പെണ്‍‌മനംപോലെ പുരുഷഭാഗ്യവും
  വിണ്ണവര്‍ക്കുമജ്ഞാതം...
  അജ്ഞാതം... അജ്ഞാതം... - “അ”

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  അല്ലിയാമ്പല്‍ കടവിലന്നരയ്ക്കു വെള്ളം - അന്നു
  നമ്മളൊന്നായ് തുഴഞ്ഞില്ലെ കൊതുമ്പു വള്ളം..
  നമ്മുടെ നെഞ്ചിലാകെ അനുരാഗ കരിക്കിന്‍ വെള്ളം..
  അന്നു നെഞ്ചിലാകെ അനുരാഗ കരിക്കിന്‍ വെള്ളം..........വ

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1 (+1 / -0 )

  വഴിയോരം പെയ്തണയും വനമലരിനു കവിളിണയില് തഴുകിവരും പരമസുഖം
  വരവീണാ മൃദുപാണി ഗഗ പാപ അതുവേണ്ട നിസ ധധപ - “ധ”

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  ധനുമാസപ്പെണ്ണിനു പൂത്താലം
  മകരത്തില്‍ കുളിരും നാണം
  കുംഭത്തില്‍ മംഗല്യ മകം തൊഴണം
  പിന്നെ മീനത്തില്‍ അവളുടെ താലികെട്ട്.....

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  ധ :p

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  ധ...........????????????????

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  ധ B-)

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  ജെനീഷേ, കള്ളക്കളി പാടില്ല.
  ആദ്യം 'പ' പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മാറ്റിപ്പറയുന്നോ? [-X
  ഞാന്‍ 'ധ' വച്ച് തന്നെയാണല്ലോ തുടങ്ങിയത്? :)

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  :-?

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  തേനും വയമ്പും നാവില്‍ തൂവും വാനമ്പാടി
  രാഗം ശ്രീരാഗം പാടൂ നീ
  വീണ്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും - "വ”

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  വെളുക്കുമ്പം കുളിക്കുവാൻ പോകുന്ന വഴിവക്കിൽ വേലിക്കൽ നിന്നവനേ
  കൊച്ചു കിളിച്ചുണ്ടൻമാമ്പഴം കടിച്ചും കൊണ്ടെന്നോട് കിന്നാരം പറഞ്ഞവനേ
  എന്നോടു കിന്നാരം പറഞ്ഞവനേ കളിവാക്കു പറഞ്ഞാലും കാരിയം പറഞ്ഞാലും 'പ'

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  പാതിരാവായില്ല പൌർണ്ണമി കന്യയ്ക്ക് പതിനേഴു പതിനെട്ടു പ്രായം
  പാതിരാവായില്ല പൌർണ്ണമി കന്യയ്ക്ക് പതിനേഴു പതിനെട്ടു പ്രായം
  മൂവന്തി പൊയ്കയിൽ മുങ്ങി നീരാടി പാവാട മാറ്റിയ പ്രായം - “പ”

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  പാലരുവി കരയില്‍ പഞ്ചമി വിടരും പടവില്‍
  പറന്നു വരൂ വരൂ നീ പനിനീരുതിരും പടവില്‍

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  പുലരാനായപ്പോള്‍ പൂങ്കോഴി കൂകിയപ്പോള്‍
  പുതുമണവാളനൊന്നുറങ്ങിയപ്പോള്‍
  കണ്ണോടു കണ്ണും നട്ട് ചിരിച്ചും കൊണ്ടിരിപ്പായി
  വിണ്ണിലെ പൂന്തിങ്കളും ഞാനും മാത്രം

 • mujinedmujined December 2011 +1 -1

  മാറ്റുവിന്‍ ചട്ടങ്ങളെ
  മാറ്റുവിന്‍ ചട്ടങ്ങളെ സ്വയമല്ലെങ്കില്‍
  മാറ്റുമതുകളീ നിങ്ങളേ താന്‍
  മാറ്റുവിന്‍ ചട്ടങ്ങളെ

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  മന്ദാരച്ചെപ്പുണ്ടോ മാണിക്യ കല്ലുണ്ടോ
  കയ്യില്‍ വാര്‍മതിയേ...
  പൊന്നും തേനും വയമ്പുമുണ്ടോ
  വാനമ്പാടി തന്‍ തൂവലുണ്ടോ

 • mujinedmujined December 2011 +1 -1  തുടുകവിളിണയില്‍ കാശ്മീരവുമായ് തൂമലരേ ഇനിയും വരുമോ...(2)
  മൃണാള കോമള മൃദുലാം‌ഗുലിയാല്‍ വിപഞ്ചി മീട്ടിത്തരുമോ...(2)
  ഓ.. പ്രിയേ.. പ്രാണപ്രിയേ...

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  പഞ്ചവടിയിലെ മായാസീതയോ
  പങ്കജ മലർബാണമെയ്തു
  ഇന്ദ്രധനുസ്സോ പുരികക്കൊടിയായ് (2)
  ഇന്ദ്രജാലമോ പുഞ്ചിരിയായ് (2)

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  പണ്ടു മുഗൾ കൊട്ടാരത്തിൽ
  പവിഴമല്ലി പൂവനത്തിൽ
  രണ്ടു പഞ്ചവർണ്ണക്കിളികൾ
  വിരുന്നു വന്നു
  ഒരു പൊന്നശോക വൃക്ഷക്കൊമ്പിൽ
  പറന്നിരുന്നു

നമസ്കാരം,

ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ താഴെ കാണുന്ന ഒരു ബട്ടണ്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പദപ്രശ്നത്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്ന പാസ്‌വേഡ് ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കാം. ( അതു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ലേ? )

Sign In Apply for Membership

In this Discussion