മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

cinematography Edit
    ചലച്ചിത്ര നിര്‍മ്മാണ കല
    The act of making a film


cinematography Edit
Noun
    the act of making a film


Entries from Olam Open Database

Cinematography(noun)::
    ഛായാഗ്രഹണം,
    ചലചിത്രനിര്‍മ്മാണകല,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ neutral, ചൂട്ട്, ഒഴിവാക്കല്‍, വിഗണന, പുലാ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean