മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ besom, അഴുന്തുക, അഗ്നിപര്‍വ്വതം, അറുനാട്, അഹിഫേനാസവം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean