മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ demography, excrete, insanitary, sabre, അക്ഷഭാഗം


75403 Malayalam words
94597 English words
Hosted on DigitalOcean