മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അങ്ങാടിപ്പീടിക, വിശ്വസ്താ, മുകില്‍, അര്‍ദ്ധനഗ്ന, അധരമധു


75390 Malayalam words
94597 English words
Hosted on DigitalOcean