മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഇങ്കു, ചൊറിത്തവള, വാമൊഴി, മറിമാന്‍കണ്ണാള്‍, ആര്‍ക്ഷ


75390 Malayalam words
94597 English words
Hosted on DigitalOcean