മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അരക്തം, ചെങ്കടുക്, വംശപരമ്പര, മുമ്മൂര്‍ത്തികള്‍, അദ്വൈതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean