ഇപ്പോള്‍ മലയാള പരിഭാഷയും ലഭ്യം https://translate.google.com/
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ aspiration, indent, mocking bird, voyeur, അഭികാമ


72248 Malayalam words
92520 English words
Hosted on DigitalOcean