മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ mendicant, pelf, അവകര്‍ത്തം, അജപന്‍, രഞ്ജക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean