മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ input, പ്രസംഗത, ചുമ്മാതെ, ഡീക്ക്, വിയര്‍ക്കുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean