വാക്കുകള്‍ കൊണ്ടൊരു കളി
 • menonjalajamenonjalaja January 2013 +1 -1

  'ആലിലത്താലി' കൊള്ളാം

 • mujinedmujined January 2013 +1 -1

  'ആലോകനീയ' മാണോ?

 • sushamasushama January 2013 +1 -1

  “സമകാലീനം” ആവും

 • mujinedmujined January 2013 +1 -1

  'സമരസത' യുണ്ടോ?

 • menonjalajamenonjalaja January 2013 +1 -1

  രസകാളൻ മതിയോ?

 • mujinedmujined January 2013 +1 -1

  'രസനേന്ദ്രിയ'ത്തിന് രുചിയുണ്ടാകുമോ?

 • sushamasushama January 2013 +1 -1

  വാനരസേന’ യില്‍ വാനരന്മാര്‍ ആണോ?

 • menonjalajamenonjalaja January 2013 +1 -1

  അല്ല, 'വാൽനരൻ'

 • mujinedmujined January 2013 +1 -1

  'വാൽനക്ഷത്രം' കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?

 • menonjalajamenonjalaja January 2013 +1 -1

  അതുകണ്ടാൽ നാശമാണ് ഫലം എന്നുകേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകാണാൻ നിൽക്കാതെ 'ധ്രുവനക്ഷത്രം' കാണാൻ ശ്രമിക്കൂ

 • mujinedmujined January 2013 +1 -1

  'ധ്രുവക്കരടി'യെ കണ്ടാലൊ?

 • menonjalajamenonjalaja January 2013 +1 -1

  'ആൾക്കുരങ്ങി'നെ കണ്ട് ധ്രുവക്കരടി അദ്ഭുതപ്പെടും. :) :) :)

 • mujinedmujined January 2013 +1 -1

  'ആൾമാറാട്ടം' നടത്തിയാലോ?

 • menonjalajamenonjalaja January 2013 +1 -1

  എന്നിട്ട് 'ആറാട്ടുപുഴ' പൂരം കാണാൻ പൊയ്ക്കോളൂ. ദേവമേളയല്ലേ!!!

 • mujinedmujined January 2013 +1 -1

  പൂരത്തിനു പോയാല്‍ 'ആറാമിന്ദ്രിയം' ഉച്ചസ്ഥായിയില്‍ എത്തുമോ?

 • menonjalajamenonjalaja January 2013 +1 -1

  'യമരാജനോ'ട് ചോദിക്കൂ

 • mujinedmujined January 2013 +1 -1

  'രാജമഹിഷി'യോട് ചോദിച്ചാലോ?

 • menonjalajamenonjalaja January 2013 +1 -1

  പട്ടമഹിഷിയോട് ചോദിച്ചാലും മതി

 • mujinedmujined February 2013 +1 -1

  'പട്ടക്കാരനോ'ടായാലോ?

 • menonjalajamenonjalaja February 2013 +1 -1

  കാര്യക്കാരനോടായാലും മതി

 • mujinedmujined February 2013 +1 -1

  'കാര്യഗൗരവ'ത്തോടെയാണൊ പറയുന്നത്?

 • sushamasushama February 2013 +1 -1

  “ഗൌരീശങ്കരം” രുദ്രാക്ഷമല്ലേ?

 • mujinedmujined February 2013 +1 -1

  'ഗൗരീശിഖരം' അല്ലേ, ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന കൊടുമുടി?

 • menonjalajamenonjalaja February 2013 +1 -1

  'ശിശിരകാല'ത്ത് അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടോ

 • sushamasushama February 2013 +1 -1

  ‘വിശ്വേശ്വരന്‍’ അവിടെയാണോ?

 • mujinedmujined February 2013 +1 -1

  'വിശ്വാസവോട്ട്' തേടേണ്ടി വരുമോ?

 • menonjalajamenonjalaja February 2013 +1 -1

  'ശ്വാസതടസ്സം' മാറിക്കിട്ടട്ടെ

 • mujinedmujined February 2013 +1 -1

  'തടസ്സവാദം' പൊളിയുമോ?

 • menonjalajamenonjalaja February 2013 +1 -1

  ചെണ്ടവാദനം തകൃതിയായി നടക്കുന്ന സമയമല്ലേ ഇപ്പോൾ (വേലപൂരങ്ങളുടെ കാലം )

 • mujinedmujined February 2013 +1 -1

  'വാദാനുവാദം' നടക്കാറുണ്ടോ?

 • sushamasushama February 2013 +1 -1

  അഭിവാദനം!!!!

 • menonjalajamenonjalaja February 2013 +1 -1

  'അഭിനന്ദന'ത്തിന് അർഹതയുണ്ടോ?

 • mujinedmujined February 2013 +1 -1

  'അഭിഷേചനം' ആണോ?

 • menonjalajamenonjalaja February 2013 +1 -1

  അല്ല,' ജലസേചനം'

 • mujinedmujined February 2013 +1 -1

  'ജലസ്തംഭിനി' മരുത്വാമലയിലുണ്ടോ?

 • menonjalajamenonjalaja February 2013 +1 -1

  'സ്തംഭനാവസ്ഥ'യല്ലേ ഇന്നും നാളെയും (രണ്ട് ദിവസം ഹർത്താലല്ലേ? )

 • sushamasushama February 2013 +1 -1

  “രാജഭവനം” അറിയുമോ?

 • mujinedmujined February 2013 +1 -1

  'രാജരാജൻ' അവിടുണ്ടോ?

 • menonjalajamenonjalaja February 2013 +1 -1

  'രാജശ്രേഷ്ഠൻ' വേഷം മാറി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കേൾക്കുന്നു.

 • sushamasushama February 2013 +1 -1

  “നികൃഷ്ടജീവി” കളെ കണ്ടെത്താനാണോ?

 • mujinedmujined February 2013 +1 -1

  അതോ,'ജീവിതാനന്ദം'കണ്ടെത്താനോ?

 • menonjalajamenonjalaja February 2013 +1 -1

  അദ്ദേഹം 'ജിതേന്ദ്രിയനാ'ണെന്നു കേട്ടു

 • sushamasushama February 2013 +1 -1

  “ഏഴാമിന്ദ്രിയം” ഉണ്ടോ?

 • mujinedmujined February 2013 +1 -1

  'ഏഴരശ്ശനി' മാറിയോ?

 • menonjalajamenonjalaja February 2013 +1 -1

  അപ്പോൾ ഇനി രണ്ടര വർഷം കഴിഞ്ഞ് 'കണ്ടകശ്ശനി' തുടങ്ങും അല്ലേ?

 • mujinedmujined February 2013 +1 -1

  'കണ്ടന്‍പൂച്ച'യെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാ!

 • sushamasushama February 2013 +1 -1

  “പിച്ചകപ്പൂവ് “ മാലയായി ചാര്‍ത്തൂ....

 • mujinedmujined February 2013 +1 -1

  'പിച്ചക്കാരൻ' വരാറുണ്ടോ?

 • menonjalajamenonjalaja March 2013 +1 -1

  'ചെമ്പകമാല' കഴുത്തിലിട്ടുകൊണ്ടോ?

 • mujinedmujined March 2013 +1 -1

  'ചെമ്പകശ്ശേരി' ഇന്നത്തെ അമ്പലപ്പുഴയല്ലേ?

നമസ്കാരം,

ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ താഴെ കാണുന്ന ഒരു ബട്ടണ്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പദപ്രശ്നത്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്ന പാസ്‌വേഡ് ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കാം. ( അതു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ലേ? )

Sign In Apply for Membership

In this Discussion