മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

trustworthiness Edit
    വിശ്വസ്തത


trustworthiness Edit
Noun
    the trait of deserving trust and confidence


trustworthiness
    നാണിഭം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dollop, far and near, matrix, rate, അധിസൃന്ദം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean