മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

swire Edit
    രണ്ടു കുന്നുകള്‍ക്കിടയ്ക്കുള്ള കുഴി, അഗാധഗര്‍ത്തം, കൊക്ക


Entries from Olam Open Database

Swire(noun)::
    രണ്ടു കുന്നുകള്‍ക്കിടയ്‌ക്കുള്ള കുഴി,
    കൊക്ക,
    അഗാധഗര്‍ത്തം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ caveat, ചൂഷണം, കപാലമാലി, രായന്‍പണം, undercut


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean