മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

sister Edit
    കന്യാസ്ത്രി, നേഴ്സ്
    A female person who is a fellow member of a, sorority or labor union or other group


sister Edit
Noun
    a female person who has the same parents as another person
eg: my sister married a musician


sister Edit
Noun
    a female person who is a fellow member of a sorority or labor union or other group
eg: none of her sisters would betray her


sister Edit
Noun
    (slang) sometimes used as a term of address for attractive young women


sister Edit
Noun
    one skilled in caring for young children or the sick (usually under the supervision of a physician)


sister Edit
Adjective
    closely linked or associated
eg: a sister organization


Sister Edit
Noun
    (Roman Catholic Church) a title given to a nun (and used as a form of address)
eg: the Sisters taught her to love God


sister
    പെങ്ങള്‍, സ്വയോനി, ഭഗിനി, ഉടപ്പിറന്നവള്‍, സഹോദരി, സ്വസാ, സ്വസാവ്, അഗ്രജ


Entries from Olam Open Database

Sister()::
    നേഴ്‌സ്‌,
    ജ്യേഷ്‌ഠത്തി,
    അനുജത്തി,
    നഴ്‌സ്‌,
Sister(adjective)::
    ഒരേ തരത്തില്‍പ്പെട്ട,
    ഒരേ തരം സ്ഥാപനമായ,
    ഒരേ വിധം നിര്‍മ്മിക്കപ്പെട്ട,
    സഹപ്രവര്‍ത്തക,
Sister(noun)::
    എന്നതിന്റെ ചുരുക്കരൂപമായി പെണ്‍കുട്ടിയെ സംബോധന ചെയ്യുന്ന രൂപം,
    സഹോദരി,
    ഉടപ്പിറന്നവള്‍,
    സഹോദരസമിതിയോഗം,
    കന്യാസ്‌ത്രീ,
    ഇണ,
    പെങ്ങള്‍,
    സഹോദരീ ഭാവത്തില്‍ വീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവള്‍,
    സഹോദരീസമൂഹത്തില്‍പെട്ടവള്‍,
    ജോഡി,
Sister(verb)::
    സഹോദരിയെന്നു വിളിക്കുക,
    സഹോദരി,
    കന്യാസ്ത്രീ,
    നഴ്സ്,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bruiser, liberation, ഉത്തരഗീത, ഉദ്ദീപ, പണിചെയ്യുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean