മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

pornogrpahy Edit
    അസ്ലീലസാഹിത്യം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dirge, അരിവെപ്പുകാരന്‍, ആകിന്‍റ, മഹൗഘം, ഉപക്രീഡ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean