മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

parapet Edit
    ചെറുഭിത്തി, അരമതില്‍


parapet Edit
Noun
    a low wall along the edge of a roof or balcony


parapet Edit
Noun
    fortification consisting of a low wall


Entries from Olam Open Database

Parapet()::
    കൈപിടിച്ചുവര്‍,
    അരമതില്‍,
Parapet(noun)::
    അരഭിത്തി,
    ഉയരം,
    ഉയരം കുറഞ്ഞ ഭിത്തി,
    ആള്‍മറ,
    ചെറുഭിത്തി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section




പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ graph, nominee, preconceive, ഉല്‍ഫുല്ല, പെറ്റവള്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean