മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

meed Edit
    സമ്മാനം, പാരിതോഷികം


meed Edit
Noun
    a fitting reward


Entries from Olam Open Database

Meed(adjective)::
    കൂലി,
Meed(noun)::
    പ്രതിഫലം,
    പാരിതോഷികം,
    സമ്മാനം,
    പാരിതോഷികം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cosmogony, intransitive, അപഹായ, പ്രാണന്തി, ബിംബലി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean