മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

lurk Edit
verb
    പതിയിരിക്കുക, പതുങ്ങിയിരിക്കുക


lurk Edit
Verb
    lie in wait, lie in ambush, behave in a sneaky and secretive manner


lurk Edit
Verb
    be about


lurk Edit
Verb
    wait in hiding to attack


Entries from Olam Open Database

Lurk(noun)::
    ഇന്റര്‍നെറ്റിലെ യൂസ്‌ നെറ്റ്‌ ന്യൂസ്‌ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക്‌ വിവരങ്ങള്‍ ഒന്നും സംഭാവന ചെയ്യാതെ അവിടെനിന്നും ഇങ്ങോട്ടുമാത്രം വിവരം സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി,
Lurk(verb)::
    മറഞ്ഞിരിക്കുക,
    പതിയിരിക്കുക,
    പതുങ്ങിയിരിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ kernel, അഖണ്ഡദീപം, അക്കരപ്പച്ച, അളികണ്ണ്, ആഭീക്ഷണ്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean