മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

lawn Edit
    പച്ചപ്പുല്‍ത്തകിടി, മൈതാനം


lawn Edit
    നേരിയ വെള്ളശീല


lawn Edit
Noun
    a field of cultivated and mowed grass


Entries from Olam Open Database

Lawn()::
    പച്ചപ്പുല്‍ത്തകിട്‌,
Lawn(noun)::
    മൈതാനം,
    നേരിയ വെള്ളശീല,
    പച്ചപ്പുല്‍പ്പുറം,
    പുല്‍ത്തകിടി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ alphabet, വാഴപ്പഴം, മുകുടി, പക്ഷിലന്‍, പൂട്ടകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean