മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

hello Edit
noun
    ഹേ, അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനോ ശ്രദ്ധ ആകര്‍ഷിക്കുന്നതിനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക്
    an expression of greeting
eg: every morning they exchanged polite hellos


hello Edit
interjection
    അനൗപചാരികമായി വന്ദനം പറയല്‍
    used as a greeting


hello!
    ഭോ


Entries from Olam Open Database

Hello(interjection)::
    അനൗപചാരികമായി വന്ദനം പറയല്‍,
    ടെലിഫോണിലൂടെ സംസാരം ആരംഭിക്കുമ്പോള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം,
    ശ്രദ്ധപിടിച്ചു പറ്റുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം,
Hello(noun)::
    അഭിസംബോധന ചെയ്യാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം,
    അഭിവാദ്യം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അര്‍ത്ഥവാദം, വിടല, മുനക്കം, അഭഗ, കോര്‍ക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean