മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

everybody Edit
    ഓരോരുത്തനും, എല്ലാവരും, ഒരോ മനുഷ്യനും
    All people


everybody Edit
Pronoun
    all people


everybody
    എപ്പേരും


Entries from Olam Open Database

Everybody()::
    എല്ലാവരും,
    സകലരും,
Everybody(pronoun)::
    സര്‍വ്വരും,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ woebegone, അരുസ്സ്, അസ്രരോധിനി, ചൂഴ്ന്നുനോക്കുക, പ്രതിധ്വനി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean