മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

disapprobation Edit
    നിരസനം, നിരാകരിക്കല്‍


disapprobation Edit
Noun
    an expression of strong disapproval; pronouncing as wrong or morally culpable


Entries from Olam Open Database

Disapprobation(noun)::
    നിരസനം,
    എതിര്‍പ്പ്‌,
    രസക്കേട്‌,
    വിയോജിപ്പ്‌,
    വിസമ്മതം,
Disapprobation(verb)::
    നിരാകരിക്കല്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ tickle, unsafe, വ്യാദേശം, കൈപ്പണി, ബാഹീക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean