മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

declutch Edit
    ക്ലച്ച് അയയ്ക്കുക


declutch Edit
Verb
    disengage the clutch of a car


Entries from Olam Open Database

Declutch(verb)::
    ക്ലച്ചു വിടുക,
    നിയന്ത്രണം വിടുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gladiator, running, slattern, പ്രകോപനം, പാര്‍ശ്വഫലം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean