മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

corslet Edit
    ചര്‍മ്മപടച്ചട്ട, ചിറകു


corslet Edit
Noun
    a piece of body armor for the trunk; usually consists of a breastplate and back piece


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഭിരൂപപതി, ബാലുകം, ചൂരല്‍ക്കട്ടില്‍, മുഖവില, മന്ത്രജപം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean