മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

champ Edit
    രണവീരന്‍ , മത്സരകളികളില്‍ സുസമ്മതന്‍ (ഒന്നാമന്‍ ), ചാമ്പ്യന്‍ എന്നതിന്റെ, ചുരുക്കെഴുത്ത്


champ Edit
    ശബ്ദം കേള്‍ക്കത്തക്കവണ്ണം ചവയ്ക്കുക


champ Edit
Noun
    someone who has won first place in a competition


champ Edit
Noun
    mashed potato with spring onions


champ Edit
Verb
    chafe at the bit, like horses


champ Edit
Verb
    chew noisily


Entries from Olam Open Database

Champ(noun)::
    ശബ്ദം ഉണ്ടാകുംവണ്ണം ചവയ്ക്കുക,
    പല്ലിറുമ്മുക,
    ചാമ്പ്യന്‍,
Champ(verb)::
    കടിച്ചു പൊട്ടിക്കുക,
    കടിച്ചു നുറുക്കുക,
    ശബ്‌ദം കേള്‍ക്കത്തക്കവണ്ണം ചവയ്‌ക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ammonia, defoliate, neurasthenia, ആഭിചരണികന്‍, പോത്രി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean