മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

bicycle Edit
    സൈക്കിള്‍


bicycle Edit
Noun
    a wheeled vehicle that has two wheels and is moved by foot pedals


bicycle Edit
Verb
    ride a bicycle


Entries from Olam Open Database

Bicycle(noun)::
    ഇരുചക്രവാഹനം,
    ഒന്നിനു പുറകിലൊന്നായി രണ്ടു ചക്രങ്ങളും ഇടയ്‌ക്കൊരു സീറ്റുമുളളതും യാത്രക്കാരന്‍ ചവിട്ടി നീക്കുന്നതുമായ വണ്ടി,
    സൈക്കിള്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ captivate, was, abscond, വില്വം, മുഖകമലം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean