Comment Section (bicycle)

bicycle Edit
    സൈക്കിള്‍


bicycle Edit
Noun
    a wheeled vehicle that has two wheels and is moved by foot pedals


bicycle Edit
Verb
    ride a bicycle


Entries from Olam Open Database

Bicycle(noun)::
    ഇരുചക്രവാഹനം,
    ഒന്നിനു പുറകിലൊന്നായി രണ്ടു ചക്രങ്ങളും ഇടയ്‌ക്കൊരു സീറ്റുമുളളതും യാത്രക്കാരന്‍ ചവിട്ടി നീക്കുന്നതുമായ വണ്ടി,
    സൈക്കിള്‍,

visit http://olam.in/ for details


comments powered by Disqus