മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

altruism Edit
    പരോപകാരശീലം, പരക്ഷേമകാംക്ഷ


altruism Edit
Noun
    the quality of unselfish concern for the welfare of others


Entries from Olam Open Database

Altruism()::
    പരക്ഷേമകാംക്ഷ,
Altruism(noun)::
    പരോപകാരശീലം,
    നിസ്വാര്‍ത്ഥതാ സിദ്ധാന്തം,
    ത്യാഗശീലം,
    നിസ്വാര്‍ത്ഥത,
    മനുഷ്യസ്‌നേഹം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ incongruous, അമരിഷ, അളര്‍പ്പ്, ബാലാവബോധന, ഒളിവാതില്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean