മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വര്‍ജ്ജ്യകാലം Edit
    അശുഭകാലം
    in auspicious period


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sufferance, അറേക്കാല്‍, മാമ്പഴത്തിര, അത്യുത്തമം, അംബ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean