മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

യമളന്‍ Edit
    ഇരട്ടപിറന്നവന്‍
    a twin


Entries from Datuk Database

യമളന്‍(നാമം):: യുഗ്മഗാനത്തിലെ ഗായകന്‍
യമളന്‍(നാമം):: ഇരട്ടപിറന്നവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ampoule, അര്‍ത്ഥദ, അസ്വന്ത, പ്രോന്നത, മുടിച്ചല്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean