മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുരജ Edit
നാമം [സ്ത്രീലിംഗം]
    കുബേരപത്നി.
    Wife of Kubera.


Entries from Datuk Database

മുരജ(നാമം):: ഒരുതരം വാദ്യം
മുരജ(നാമം):: കുബേരന്‍റെ ഭാര്യ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cob, അഗ്നിബാഹു, അസ്പൃശ്യ, ആര്‍ത്തബന്ധു, പണിക്കോപ്പ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean