മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മദ്ധ്യം Edit
നാമം
    നടുവ്, അരക്കെട്ട്
    the middle, waist


മദ്ധ്യം Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    നൂറുകോടി കോടി.
    10 to the power of 16.
Base: Sanskrit


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ in order to, അക്ഷിപ്നു, അല്പതനു, മൂത്രപ്പുര, അലയ്ക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean