മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പള്ളിവേട്ട Edit
    രാജാക്കന്‍മാരുടെയും ദേവന്മാരുടെയും നായാട്ട്
    hunting by kings or gods


പള്ളിവേട്ട Edit
നാമം
    ആറാട്ടിന്റെ തലേന്നാളത്തെ ചടങ്ങ്


Entries from Datuk Database

പള്ളിവേട്ട(നാമം):: രാജാക്കമാരെടെയും മറ്റും നായാട്ട്
പള്ളിവേട്ട(നാമം):: ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ ഉത്സവകാലത്ത് നടത്തുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് (ദേവന്‍റെ പ്രതിനിധി വേട്ടയാടുന്നതായി സങ്കല്‍പം)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ falsify, relevancy, മണിനാഗം, ആമ്യന്‍, ആരാട്ടുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean