മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

തപ്തകാഞ്ചനം Edit
    ചുട്ടുപഴുപ്പിച്ച സ്വര്‍ണ്ണം
    melted gold


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അനാസ്തിക്യം, അഭിവഹനം, ആണ്‍വഴി, ചാരുലോചനം, വാരബാണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean