മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചേതോവികാരം Edit
    മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന വികാരം
    mental inclination, feeling


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gum, sounder, അകചാരി, ആവാചിക, ചഞ്ചലം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean