മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചുരണ്ടുക Edit
    നഖം കൊണ്ടും മറ്റും മാന്തുക, ഉരസുക
    to scratch, to scrape


Entries from Datuk Database

ചുരണ്ടുക(ക്രിയ):: മൂര്‍ച്ചയുള്ളതോ പരുപരുത്തതോ ആയ ഉപകരണംകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഖരവസ്തുവിന്‍റെ പുറത്ത് ഉരസുക
ചുരണ്ടുക(ക്രിയ):: നഖംകൊണ്ട് മൃദുവായി മാന്തുക
ചുരണ്ടുക(ക്രിയ):: തേങ്ങയും മറ്റും ചിരകുക. ചുരണ്ടിക്കൂട്ടുക = മരച്ചീനിതുടങ്ങിയ കൃഷികള്‍ക്കിടയിലുള്ള കളയും മറ്റും തൂമ്പകൊണ്ട്ചെത്തി മൂട്ടില്‍ അടുപ്പിച്ചുകൂട്ടുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഭ്യധിക, കട്ടി, കരിന്തമിഴ്, കൂട്ടംകൂടുക, തേവിരി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean