മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആമ്ലാനം Edit
    വാടിയത്, മുഷിഞ്ഞത്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഇടങ്കണ്ണ്, ചവിട്ടുപടി, മാധവന്‍, പ്രഹര്‍ഷണി, കാപോതം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean