മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അംബരകേശന്‍ Edit
    വ്യോമകേശന്‍


Entries from Datuk Database

അംബരകേശന്‍(നാമം):: ശിവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bout, inbreathe, വികസന്‍, വലിയെ, അഷ്ടഗുണങ്ങള്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean