വാക്കുകള്‍ കൊണ്ടൊരു കളി
 • mujinedmujined July 2012 +1 -1

  'മേശവലിപ്പ്' തുറന്നാല്‍ വല്ലതും കാണുമോ?

 • menonjalajamenonjalaja July 2012 +1 -1

  ''വലിയച്ഛനോ''ടാണോ കളി?

 • mujinedmujined July 2012 +1 -1

  വലിയച്ചന്‍ 'വയനാടന്‍' തമ്പാനാണോ?

 • menonjalajamenonjalaja July 2012 +1 -1

  'നാടൻപാട്ട്' പാടുമോ മുന്നൂറ് വയസ്സുള്ള ഈ തമ്പാൻ

 • mujinedmujined July 2012 +1 -1

  'കുട്ടനാടന്' കര്ഷകര് പ്രതിസന്ധിയില്.

 • suresh_1970suresh_1970 July 2012 +1 -1

  കുനിയാളന്‍ ആരാണെന്നറിയാമോ ?

 • sushamasushama July 2012 +1 -1

  'മഴക്കാല' ത്തോ നാലക്ഷരമല്ലേ ഉള്ളൂ?
  'മഴച്ചാറ്റല്‍' മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ? ‘മഴക്കാലത്ത് ‘ എത്ര അക്ഷരം?
  കനിയാളന്‍ ഒരു ‘കളിക്കാരന്‍‘ ആണോ?

 • menonjalajamenonjalaja July 2012 +1 -1

  "കാരണവർ" ആണോ?

 • suresh_1970suresh_1970 July 2012 +1 -1

  കാരണവരെ " കാണേണ്ടവര്‍ " കണ്ടോളും !

 • mujinedmujined July 2012 +1 -1

  എന്റെ തലയിലെ 'വാര്‍കുഴല്‍' എവിടെയോ പോയിരിക്കുന്നു.

 • menonjalajamenonjalaja July 2012 +1 -1

  'കുഴൽപ്പറ്റ് ' കേൾക്കാനിഷ്ടമാണോ?

 • suresh_1970suresh_1970 July 2012 +1 -1

  അധികപ്പറ്റ് ആവാതിരുന്നാല്‍ നന്നു്.

 • sushamasushama July 2012 +1 -1

  “അധികവില‘ പറയുമോ?

 • mujinedmujined July 2012 +1 -1

  'കലാവിരുന്ന്' തരുമോ?

 • suresh_1970suresh_1970 August 2012 +1 -1

  കരിമരുന്ന് പ്രയോഗം മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ !

 • mujinedmujined August 2012 +1 -1

  കര്‍ക്കിടകത്തിലെ 'മരുന്നുകഞ്ഞി' കുടിച്ചോ?

 • suresh_1970suresh_1970 August 2012 +1 -1

  മരുന്നുപെട്ടി എടുക്കാന്‍ മറന്നു പോയി !

 • vivek_rvvivek_rv August 2012 +1 -1

  മഴയുടെ മാന്ത്രികപ്പെട്ടി കളഞ്ഞു പോയി

 • menonjalajamenonjalaja August 2012 +1 -1

  'മാന്ത്രികദണ്ഡൊ'ന്നു വീശിനോക്കൂ

 • mujinedmujined August 2012 +1 -1

  'മാന്ത്രികശക്തി' പ്രയോഗിക്കണോ?

 • vivek_rvvivek_rv August 2012 +1 -1

  മന്ത്രമോതിരമുണ്ടെങ്കില്‍ അതു മതി.

 • sushamasushama August 2012 +1 -1

  “തന്ത്രിമന്ദിര“ത്തില്‍ ഉണ്ടാവും

 • suresh_1970suresh_1970 August 2012 +1 -1

  വൃദ്ധമന്ദിര മാണധികവും ഇപ്പോള്‍ !

 • aparichithanaparichithan August 2012 +1 -1

  'മഞ്ഞമന്ദാരം' കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?

 • mujinedmujined August 2012 +1 -1

  'മന്ദാരചെപ്പി'ലാണോ മഞ്ഞമന്ദാരം ഇരിക്കുന്നത്?

 • vivek_rvvivek_rv August 2012 +1 -1

  വെള്ളമന്ദാരം കണ്ടിട്ടുണ്ട് :-))

 • menonjalajamenonjalaja August 2012 +1 -1

  ഒരു ' മന്ദാരമാല ' കോർക്കാമായിരുന്നില്ലേ?

 • mujinedmujined August 2012 +1 -1

  'മന്ദാനിലന്‍' വീശുന്നുണ്ടോ?

 • suresh_1970suresh_1970 August 2012 +1 -1

  പിന്‍നിലാവ് ഒരു സിനിമയല്ലേ !

 • vivek_rvvivek_rv August 2012 +1 -1

  പിന്‍നിലാവല്ല, 'വെണ്‍നിലാവ'ല്ലേ സിനിമ?

 • sushamasushama August 2012 +1 -1

  “വെണ്‍ പറവ“ അരയന്നമല്ലെ?

 • mujinedmujined August 2012 +1 -1

  'വെണ്‍കുറിഞ്ഞി' ഒരു പച്ചമരുന്നല്ലേ?

 • menonjalajamenonjalaja August 2012 +1 -1

  'കുറിഞ്ഞിപ്പൂച്ച' കണ്ണുമടച്ചു പാൽ കുടിക്കുന്നതു കണ്ടോ?

 • aparichithanaparichithan August 2012 +1 -1

  'നീലക്കുറിഞ്ഞി' പൂക്കുന്ന പോലെ വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ ഇവിടം സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ കഴിയുന്നുള്ളൂ ..

 • mujinedmujined August 2012 +1 -1

  'കുഞ്ഞിപ്പത്തല്‍' ആരെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

 • menonjalajamenonjalaja August 2012 +1 -1

  "കുഞ്ഞിക്കൂനൻ" കണ്ടിട്ടുണ്ട്

 • mujinedmujined August 2012 +1 -1

  'കുഞ്ഞാറ്റക്കിളി' പറന്നു പോയോ?

 • menonjalajamenonjalaja August 2012 +1 -1

  'കിളിക്കൊഞ്ചൽ' കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ

 • mujinedmujined August 2012 +1 -1

  'കിളിവാതില്‍' തുറന്നോ?

 • suresh_1970suresh_1970 August 2012 +1 -1

  വാതില്‍പ്പടി ക്കല്‍ വന്നാര്‍ക്കുന്നതാരാണ് ?

 • sushamasushama August 2012 +1 -1

  ‘പിന്‍ വാതില്‍ ‘ പ്രവേശനം ഉണ്ടോ?

 • mujinedmujined August 2012 +1 -1

  ഇല്ല, 'പാവാടപ്രായം' കഴിഞ്ഞില്ലേ?

 • menonjalajamenonjalaja August 2012 +1 -1

  ഉവ്വോ? അപ്പോൾ പുതിയ 'പാവാടത്തുണി' എന്തുചെയ്യും?

 • sushamasushama August 2012 +1 -1

  ‘പാടത്തുപണി’ ക്കാര്‍ ഉണ്ടോ ഇപ്പോള്‍?

 • mujinedmujined August 2012 +1 -1

  'പത്തായപ്പുര' നിറഞ്ഞോ?

 • sushamasushama August 2012 +1 -1

  ‘പായസപ്പാത്രം’ ഒഴിഞ്ഞു!

 • menonjalajamenonjalaja August 2012 +1 -1

  ഏതു പായസം ആയിരുന്നു? ' നെയ്പായസ' മോ 'പാൽപ്പായസ' മോ??????

 • mujinedmujined August 2012 +1 -1

  'അടപ്പായസ'മാണോ?

 • menonjalajamenonjalaja August 2012 +1 -1

  ഇനി പണ്ടത്തെ പാട്ടിലെ 'പായസച്ചോറാ'യിരുക്കുമോ?

 • mujinedmujined August 2012 +1 -1

  പായസച്ചോറിന്‍റെ 'പായസക്കൂട്ട്' എന്നതാ?

നമസ്കാരം,

ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ താഴെ കാണുന്ന ഒരു ബട്ടണ്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പദപ്രശ്നത്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്ന പാസ്‌വേഡ് ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കാം. ( അതു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ലേ? )

Sign In Apply for Membership

In this Discussion