മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

wame Edit
    ഗര്‍ഭപാത്രം, വയറ്


Entries from Olam Open Database

Wame(noun)::
    ഗര്‍ഭപാത്രം,
    വയര്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ orchard, admissible, ആകാരഗുപ്തി, ചോറ്റി, ഓഷധിനാഥന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean