മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

visor Edit
noun
    കണ്ണിന് സംരക്ഷണ നല്കുന്നതന് ഹെല്‍മറ്റിന്‍റെ മുന്‍ഭാഗത്തുള്ള ചലപ്പിക്കാവുന്ന ഭാഗം, സൂര്യപ്രകാശം തടയുന്ന തൊപ്പിയുടെ മറഭാഗം


visor Edit
Noun
    a piece of armor plate (with eye slits) fixed or hinged to a medieval helmet to protect the face


visor Edit
Noun
    a brim that projects to the front to shade the eyes


Entries from Olam Open Database

Visor(noun)::
    മുഖംമൂടി,
    മുഖംമറ,
    സൂര്യപ്രകാശം തടയുന്ന തൊപ്പിയുടെ മറഭാഗം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ incorporeal, അരുണജ, പ്രതിപദി, ചക്കമടല്, വിസ്ഫോടം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean