മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

vintage Edit
    മുന്തിരിങ്ങാക്കൊയ്ത്തുകാലം, മുന്തിരിവിളവ്


vintage Edit
Noun
    a season's yield of wine from a vineyard


vintage Edit
Noun
    the oldness of wines


Entries from Olam Open Database

Vintage()::
    വീഞ്ഞ്‌,
Vintage(noun)::
    മുന്തിരിവിളവെടുപ്പ്‌,
    ദ്രാക്ഷാഫലവിളവെടുപ്പ്‌,
    മുന്തിരിങ്ങാക്കൊയ്‌ത്തുകാലം,
    ഒരു കൊല്ലത്തെ മുന്തിരിപ്പഴം,
    മുന്തിരിവിളവ്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ expend, transvestite, unequivocal, അനുദ്രുഹ്യു, ആട്ടിയ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean