മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

tripos Edit
    കേംബ്രിഡ്ജ് വിദ്യാശാലയിലെ ഓണേഴ്സ് പരീക്ഷ


tripos Edit
Noun
    final honors degree examinations at Cambridge University


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അംശയിതാവ്, ചളുക്കം, ജോലിക്കാരന്‍, കണജീര്‍ണ്ണ, കരവല


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean