മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

transatlantic Edit
    അത് ലാന്‍റിക് സമുദ്രത്തെ കടക്കുന്ന


transatlantic Edit
Adjective
    crossing the Atlantic Ocean
eg: transatlantic flight


Entries from Olam Open Database

Transatlantic(adjective)::
    അറ്റ്‌ലാന്റിക്കിനു കുറുകെ സഞ്ചരിക്കുന്ന,
    അറ്റ്‌ലാന്റിക്‌ തരണം ചെയ്യുന്ന,
    കടല്‍കടന്നു വരുന്ന,
    അത്‌ലാന്റിക്‌ സമുദ്രത്തിന്നപ്പുറമുള്ള,
    അത്‌ലാന്റിക്‌ സമുദ്രത്തെ കടക്കുന്ന,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ warrior, ഇളന്ന, ചെകുതി, മുത്തച്ഛന്‍, ഉകനാഹം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean