മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

thrombus Edit
    കട്ടച്ചോര, ചോരകെട്ടല്‍


thrombus Edit
Noun
    a blood clot formed within a blood vessel and remaining attached to its place of origin


Entries from Olam Open Database

Thrombus(noun)::
    കട്ടച്ചോര,
    ചോരകെട്ടല്‍,
    മുഴ,
    ഒരു തരം ചെറിയ വീക്കം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cuneiform, finite, mocker, second, boloney


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean