മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

tempestuous Edit
    രൂക്ഷമായ, പ്രക്ഷുബ്ധമായ


tempestuous Edit
Adjective
    characterized by violent emotions or behavior


tempestuous Edit
Adjective
    (of the elements) as if showing violent anger


Entries from Olam Open Database

Tempestuous(adjective)::
    രൂക്ഷമായ,
    പ്രക്ഷുബ്‌ധമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ castle, അരക്തം, ഇതിലെ, വിഭ്രമം, വൈശ്വാനരന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean