മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

surf Edit
    തിരയടി, നുര


surf Edit
Noun
    waves breaking on the shore


surf Edit
Verb
    ride the waves of the sea with a surfboard
eg: Californians love to surf


surf Edit
Verb
    look around casually and randomly, without seeking anything in particular
eg: surf the internet or the world wide web


surf Edit
Verb
    switch channels, on television


Entries from Olam Open Database

Surf(noun)::
    തിരയടി,
    ഫേനം,
    നുര,
    പത,
    തിര,
    തിരമാല,
    പതഒരു പലകയില്‍ കിടന്നോ നിന്നോ തിരമാലപ്പുറത്ത് സവാരിചെയ്യുക,
    കംപ്യൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്‍റനെറ്റില്‍ വെബ്സൈറ്റുകള്‍ തിരയുക,
    എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവില്‍ കൂടി ചിട്ടയില്ലാതെ തിരച്ചില്‍ നടത്തുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ encode, equable, അകൃതവേശ, ഇരിക്കക്കട്ടില്‍, ചാക്കാല


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean