മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

sublieutenant Edit
    പട്ടാളോപനായക, രണ്ടാം ലെഫ്റ്റ്നെന്‍റ്


sublieutenant Edit
Noun
    an officer ranking next below a lieutenant


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആജഗര, ബാലവാതം, മണ്ഡലാധിപന്‍, ആചാരാനുസരണം, പരിപ്രേഷണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean