മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

spoffish Edit
    തിരക്കുപിടിച്ച, അന്യകാര്യങ്ങളില്‍ ഇടപെടുന്ന


Entries from Olam Open Database

Spoffish(adjective)::
    തിരക്കുപിടിച്ച,
    അന്യകാര്യങ്ങളില്‍ ഇടപെടുന്ന,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sitzbath, അടിമുണ്ടന്‍, വിദഥം, മുഷ്ടി, അജയന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean