മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

splotch Edit
    തെറിച്ചുവീണ മഷിയുടെയോ ചായത്തിന്‍റെയോ വൃത്തികെട്ട പാട്


splotch Edit
Noun
    an irregularly shaped spot


splotch Edit
Verb
    blotch or spot


Entries from Olam Open Database

Splotch(noun)::
    കറ,
    കളങ്കം,
    ലേപം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ exparte, flavourless, vivace, അനധ്യക്ഷ, ആനക്കയ്യോന്നി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean